top of page

Temakart - Observerte fiskearter fra Artsdatabanken

Informasjon om kartet

Artsdatabanken og GBIF-Norge har laget denne tjenesten for å formidle stedfestet artsinformasjon fra ulike dataeiere. Her kan du se hvor arter er funnet eller observert. Du kan se hvilke arter som er funnet innenfor et geografisk område, et fylke eller en kommune.
De fleste arter er ikke fullstendig kartlagt, og arter kan ha forsvunnet fra lokaliteten de har blitt rapportert på.

 

Kartet under viser dekning for dataene. Zoom inn for å se om det finnes data for ditt område.
 

NB! Datasettet inneholder samtlige observasjoner fra Artsdatabanken og er delt inn i 3 hovedkategorier:

 

  • Artsobservasjoner etter 2000

  • Artsobservasjoner 1980-2000

  • Artsobservasjoner før 1980

Hver av disse hovedkategoriene inneholder flere hundre ulike arter som underkategorier. Ved å klikke på en artsobservasjon får man opp mer detaljert informasjon. Hver observasjon har en en egenskap "presisjon" knyttet til seg. Denne egenskapen sier noe om hvor nøyaktig den geografiske posisjonen til observasjonen er. Dersom "presisjon" er "0" betyr det at observasjonen kun er knyttet til et geografisk stedsnavn og at nøyaktig posisjon ikke finnes. Dersom "presisjon" er "100" betyr det at man kan anta at arten er observert innenfor en radius på 100m fra punktet på kartet.

 

Nedlastbart kart for Simrad, Lowrance og B&G
Screenshot_2020-01-29_19.56.19.png

Eksempel på visning av arter

Screenshot_2020-01-29_19.59.57.png

Ved å klikke på artsnavnet får man opp mer informasjon.

Temakartet finnes i følgende versjoner (klikk på linken for nedlasting):
 

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på denne siden er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.

 

Tilbake til hovedsiden for kartportalen

bottom of page