top of page

Temakart - Bunnsedimenter

Informasjon om kartet

Datasettet viser kornstørrelsessammensetning i sjøbunnssedimentenes øvre del (øverste 0-50 cm av sjøbunnen). Kornstørrelsesdata er basert på analyser av sjøbunnsprøver, analyser og tolkning av digitale reflektivitetsdata, samt tolkning av analoge og digitale seismiske data. Detaljerte vanndypsdata og video av sjøbunnen har inngått som støtte i tolkningen. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden, versjon 4.0. I egenskapstabellen til datasettet er det gitt opplysninger om de forskjellige kornstørrelsesklasser og hvilken benevnelse som brukes ut fra innholdet av ulike fraksjoner i sedimenter. Ved å gruppere kornstørrelsesklasser på en geologisk grunnet måte kan datasettet visualiserers som andre temakart, som f.eks. Bunnfellingsområder (områder der det skjer avsetning av finkornete sedimenter), og Gravbarhet (sedimenter gruppert og presentert etter hvor enkelt det er å grave i bunnen). Ut fra informasjon om kornstørrelsesfordeling kan det videreutvikles andre tema som f.eks. sedimentasjonsmiljø, bunnstrømsdata, ankringsforhold osv.

Kartet under viser dekning for dataene. Zoom inn for å se om det finnes data for ditt område.
 

Kartet er hentet fra www.geonorge.no.

Nedlastbart kart for Simrad, Lowrance og B&G

Kartet er produsert iht. tegneregler fra NGU og dokumentasjon kan lastes ned herfra.

Tegnforklaring:

Tegnforklaring.jpg

Nedenfor vises skjermdump av kartet vist på en Simrad NSS9 Evo2 sammen med C-Map EN-Y300.

IMG_2601.png

Skjermdump fra kartplotter.

Hovedkategorien for dette kartet heter "Bunnsedimenter" og du kan slå av selve hovedkategorien (og dermed alle underkategorier) eller de ulike underkategoriene uavhengig av hverandre. Når du har satt opp visningen slik du vil ha den vil kartplotteren huske dette oppsettet neste gang du slår på kartplotteren.

 

Nedlastbart kart for Simrad, Lowrance og B&G


Temakartet finnes i følgende versjoner (klikk på linken for nedlasting):

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på denne siden er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.


Tilbake til hovedsiden for kartportalen

bottom of page