top of page

Temakart - Bunntyper

Informasjon om kartet

Datasettet er hentet fra Norsk Geologisk Undersøkelse sin kartportal og består av over 62 000 datapunkter fra norske fjorder og kystnære områder. Datapunktene er samlet inn av Kartverket sjødivisjonen i forbindelse med dybde-kartlegging. Datapunktene gir indikasjon om hvilken bunntype man kan forvente (for eksempel om det er grovkornige eller finkornige sedimenter). Fordelingen av sedimenter på bunnen er nært knyttet opp mot de fysiske forholdene og forteller mye om det undersjøiske landskapet, strøm, bølgevasking og sedimentære prosesser.

Kartet under viser dekning for dataene. Zoom inn for å se om det finnes data for ditt område. Klikk på symbolet i øvre høyre hjørne for å se kartet i fullversjon på www.geonorge.no.

Kartet er hentet fra www.geonorge.no.

Nedlastbart kart for Simrad, Lowrance og B&G

Det nedlastbare kartet er kompatibelt med et utvalg kart fra C-Map. Hovedkategori er "Bunntyper" og følgende underkategorier finnes:

Tegnforklaring_bunntyper_punkt.jpg

De ulike bunntypene er representert med dynamiske ikoner som vist over. Disse skaleres automatisk etter zoom-nivået på kartplotteren. Kartlaget kan slås av og på via menyen på kartplotteren. Det er også mulig å slå av og på enkelte bunntyper, f.eks. hvis du bare ønsker å se "sand" eller "grus".

IMG_2605.png

Visning av kartet på Simrad NSS. Informasjon om bunntype kan vises som "tooltip" ved å markere de ulike symbolene.

Temakartet finnes i følgende versjoner (klikk på linken for nedlasting):

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på denne siden er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.

Tilbake til hovedsiden for kartportalen

bottom of page