Dybdekart fra NVE

Generell info

Disse kartene er bygget opp basert på skannede dybdekart og vektoriserte dybdekoter/dybdepunkt for et utvalg elvestrekninger og innsjøer i NVE sin innsjødatabase.
Dataene har ulik kvalitet og nøyaktighet og må ikke benyttes til navigeringsformål.
Kartene egner seg til bruk på innsjøer hvor det ikke finnes tilstrekkelig dekning i kartene fra C-Map Genesis eller dybdekart.no.

Bakgrunn

Dette er ikke en tjeneste som skal konkurrere med dybdekart.no. Disse kartene er statiske, de vil ikke bli oppdatert med innsendte logger. Skal du logge aktivt i en innsjø og ønsker å lage kart av dette anbefaler vi at du benytter deg av C-Map Genesis. Kvaliteten på kartene vil variere veldig. Innsjøer/vassdrag som er regulerte av NVE har typisk høyere kvalitet enn de som ikke er det. Særlig omriss kan være svært unøyaktig på enkelte kart. Vi kan, dersom det kommer ønsker om det, oppdatere omriss på innsjøer slik at det blir mer nøyaktig, men dette er en tidkrevende prosess og vi gjør det derfor ikke før vi får ønske om dette.

Informasjon om kartene og hvordan de produseres

Vi laster ned kartene på shapeformat. Dybdeintervallet varierer fra innsjø til innsjø på disse kartene, men vi ønsker samme dybdeintervall og utseende på alle kartene vi lager. Derfor bruker vi eksisterende dybdekoter til å generere en 3D-modell av innsjøbunnen. På denne 3D-modellen plasserer vi masse punkter i en grid på 10mx10m, 50mx50m eller 100mx100m, avhengig av størrelsen på innsjøen. Disse punktene, sammen med de originale dybdekonturene omgjort til punkter brukes da som input i Reefmaster hvor vår versjon av kartet lages. Reefmaster har en begrensing på maks 250m interpolering og uten å lage ekstra punkter ville derfor kartene ha masse "huller" der det er mer enn 250m mellom dybdekotene. Ved å legge til de ekstra punktene fra den interpolerte 3D-modellen unngår vi dette og kan generere heldekkende kart av alle innsjøene slik de vises på NVE sine sider. Merk at dette også medfører en viss grad av unøyaktighet.

Nedlastbare kart for Lowrance, Simrad og B&G

Kartene er navngitt som "TK <innsjønavn> NVE" og velges i listen over tilgjengelige kart på plotteren din. Koteintervallet er 5m men det er i tillegg lagt inn 1-meterskoter ned til 15m. 1-meterskotene blir ikke synlige før du zoomer langt nok inn. Dybdepaletten går fra mørk blå til lys blå og dekker området 0-30m. Under 30m er bakgrunnen hvit.

Last ned dybdekart fra NVE her:

AKSDALSVATNET

Areal: 3.44 km2

Maks dybde: 72m

AREMARKSJØEN

Areal: 7.44km2

Maks dybde: 39.5m

BOGSTADVANNET

Areal: 1.16km2

Maks dybde: 10.5m

BYGLANDSFJORDEN

Areal: 34km2

Maks dybde: 167m

EINAVATNET

Areal: 13.82km2

Maks dybde: 56m

FARRISVANNET

Areal: 21.14km2

Maks dybde: 120m

FJELLSJØEN

Areal: 0.73km2

Maks dybde: 19.5m

FEMSJØEN

Areal: 10.66km2

Maks dybde: 55.1m

FYRESVATNET

Areal: 49.79km2

Maks dybde: 377m

FEMUNDEN

Areal: 203.4km2

Maks dybde: 150m

GJENDE

Areal: 15.6km2

Maks dybde: 149m

GJERSJØEN

Areal: 2.68km2

Maks dybde: 63.5m

GRUNGSTADVATNET

Areal: 6.62km2

Maks dybde: 41m

HURDALSJØEN

Areal: 36.2km2

Maks dybde: 60m

HEMNESSJØEN

Areal: 12.66km2

Maks dybde: 35m

JONSVATNET

Areal: 14.06km2

Maks dybde: 94.4m

KALVSJØ

Areal: 0.16km2

Maks dybde: 52m

KRØDEREN

Areal: 41km2

Maks dybde: 130m

KALVSJØTJERNET

Areal: 0.25km2

Maks dybde: 26m

KVITESEIDVATNET

Areal: 13.8km2

Maks dybde: 201m

KILEVANNET

Areal: 4.95km2

Maks dybde: 98m

MARIDALSVANNET

Areal: 3.9km2

Maks dybde: 44m

MJØSA

Areal: 369.18km2

Maks dybde: 453m

MØSVATN

Areal: 78.51km2

Maks dybde: 68.5m

NISSER

Areal: 76.47km2

Maks dybde: 234m

RANDSFJORDEN

Areal: 140.69km2

Maks dybde: 131m

ROKOTJERNET

Areal: 0.14km2

Maks dybde: 16m

RØDENESSJØEN

Areal: 15.92

Maks dybde: 50.2m

SAGSTUSJØEN

Areal: 0.85km2

Maks dybde: 12.5m

SELBUSJØEN

Areal: 57.52km2

Maks dybde: 206m

SETTEN

Areal: 11.63km2

Maks dybde: 62m

SKREDVATN

Areal: 5.6km2

Maks dybde: 53m

SNÅSAVATNET

Areal: 118km2

Maks dybde: 121m

SPERILLEN

Areal: 36km2

Maks dybde: 129

STORSJØEN I ODALEN

Areal: 44.3km2

Maks dybde: 17m

SULDALSVATNET

Areal: 28.87km2

Maks dybde: 376m

STOVIVANNET

Areal: 0.41km2

Maks dybde: 15m

TOTAK

Areal: 37.5km

Maks dybde: 306m

TYRIFJORDEN

Areal: 140km2

Maks dybde: 288m

TINNSJØ

Areal: 51km2

Maks dybde: 460m

VANSJØ

Areal: 36.94km

Maks dybde: 22m

ØRSJØEN

Areal: 6.4km2

Maks dybde: 34m

ØYEREN

Areal: 89.8km2

Maks dybde: 76m

ØYMARKSJØEN

Areal: 13.76km2

Maks dybde: 37.6m

Siden administreres av Team Krokodille

Kontakt: atle@teamkrokodille.no

Drammen, Norge

Personvernerklæring