top of page

Temakart - Vassdrag

Informasjon om kartet

Elvenettverk for hovedvassdragene, slik disse er definert i REGINE og ELVIS .

ELVIS er basert på NVEs nasjonale elvenettverks- database. I ELVIS er alle vassdragselementer representert som sammenhengende linjer i et nettverk.

Kartet under viser dekning for dataene. Zoom inn for å se om det finnes data for ditt område.

Kartet er hentet fra NVE karttjeneste.

ELVIS er avledet fra vanntema i N50 kartdata. All data og informasjon her hentet fra NVE sine sider.

 

Nedlastbart kart for Simrad, Lowrance og B&G

Kartet er bygd opp med hovedkategori "Vassdrag" og to underkategorier "Hovedelv" og "Elvenett". Elvenett inneholder alle elver og bekker, mens hovedelv inneholder kun elver. Det er kun de vassdrag som renner ut i sjøen som vises, og disse er klippet slik at det kun er de siste 500m eller mindre som vises på kartet.

Screenshot_2020-01-03_13.27.10.png

Eksempel på visning av vassdrag.

Temakartet finnes i følgende versjoner (klikk på linken for nedlasting):

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på denne siden er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.


Tilbake til hovedsiden for kartportalen

bottom of page