top of page

Temakart - Gyteområder

Informasjon om kartet

Gyteområder er samlet inn av Fiskeridirektoratets regionkontor basert på intervju av i hovedsak fiskere. For å bli registrert som gyteområde har fiskerne rapportert å ha fått fisk med rennende rogn eller beskriver områder hvor det ved visuell observasjon er registrert fiskerogn på havbunnen (for eksempel silderogn). 

Kartet under viser dekning for dataene. Zoom inn for å se om det finnes data for ditt område.

Kartet er hentet fra Fiskeridirektoratet sin karttjeneste.

NB! Kartet på denne siden viser ikke informasjon om arter som gyter innenfor de ulike områdene. Selve kartet på plotteren har de ulike artene som underkategorier. Dvs. vil du se gyteområder for sild så slår du bare på underkategorien "Sild".  Flere arter gyter i de samme områdene så dersom du slår på alle underkategorier vil det være områder som overlapper hverandre.

Nedlastbart kart for Simrad, Lowrance og B&G

 

Temakartet finnes i følgende versjoner (klikk på linken for nedlasting):

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på denne siden er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.


Tilbake til hovedsiden for kartportalen

bottom of page