top of page

Krokodille dybdekart HD

Generell info

Kartene på denne siden er bygd opp med detaljerte datasett basert på kartlegging med multistråleekkolodd. Samtlige data er hentet fra Kartverkets åpne datasett og er derfor fritt å bruke til både private og kommersielle formål. 

For detaljert oversikt over dekning kan du besøkte dybdedata.kartverket.no.

Kartenes formål er å vise detaljerte dybdekonturer på dypt vann. Kartene vil være mer unøyaktig nærme land. Enkelte områder vil være svært detaljerte og nøyaktige, mens andre områder vil være dertil mindre detaljerte og med mindre grad av nøyaktighet. Dette skyldes at tilgang på grunnlagsdata varierer fra område til område. 

Kartene skal under ingen omstendighet brukes til navigering!

Eksempler fra ulike HD dybdekart.

Nedlastbare kart for Simrad, Lowrance og B&G

Kartene heter "Krokodille <områdenavn> HD" og velges i listen over tilgjengelige kart på plotteren din. Kartene er satt opp med 10 meters koteintervall gjennom hele dybdeskalaen, noe som gir svært god gjengivelse av strukturer på havbunnen. Fargepaletten som er valgt er en mye brukt palett for kartlegging av sjøbunn og strekker seg gjennom hele dybdeskalen. Det er også inkludert et "shaded relief" kart av sjøbunnen samt flyfoto av landområdene. Shaded relief og flyfoto aktiveres ved å slå på funksjonen "shaded relief" på plotteren. Det er to måter å se shaded relief på. Du kan slå av dybdekoter og landområder i "categories" på plotteren, eller du kan zoome langt nok ut til at standard dybdekoter slår seg av og du ser shaded relief som ligger under. Kartene inneholder også en rekke temadata som stedsnavn, skjær, bunntyper, artsobservasjoner m.m. Disse temadataene kan også slås av under "categories" på plotteren.

Kartene har begrenset med dybdedata nær land.

Disse kartene kan lastes ned mot betaling. Prisen inkluderer eventuelle fremtidige oppdateringer av kartene, du betaler altså kun en engangssum pr. kart, kommer det en oppdatering til kartet så laster du ned ny versjon uten å betale en gang til. Linkene er åpne, så betalingen er basert på tillit.

Inntekter for salg av kartene går til redusering av kostnader knyttet til programvarelisenser, administrasjonsutgifter knyttet til nettside og andre utgifter knyttet til produksjon av kartene inkl. arbeidstimer. 

Merk betalingen med navnet på kartet du laster ned.

Kartene bør lastes ned på PC/Mac, ikke mobiltelefon.

Screenshot_2021-02-09_12.26.05.png

Krokodille Skagerrak HD

Areal: ca. 35.000km2

Maks dybde: ca. 730m

Kartet dekker hele Oslofjorden og Skagerrak ned Kristiansand i vest via Hirtshals på Jylland og over til Kungsbacka i Sverige i øst, et område på ca. 35.000 kvadratkilometer. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartet er kompatibelt med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 1,9GB, ferdig utpakket 9,6GB.

Sist oppdatert 09.02.2021

Pris: 200 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

Screenshot_2021-01-03_10.03.03.png

Krokodille Sørøya HD

Areal: ca. 9.500km2

Maks dybde: ca. 520m

Kartet dekker et område på ca. 9500 kvadratkilometer rundt Sørøya, fra Lopphaveti  sørvest til Havøysund i nordøst. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartet er kompatibelt med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 1,7GB, ferdig utpakket 6,8GB.

Sist oppdatert 10.01.2021

Pris: 50 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

Screenshot_2021-02-15_10.11.35.png

Krokodille Trondheimsfjorden HD

Areal: ca. 6.000km2

Maks dybde: ca. 610m

Kartet dekker et område på ca. 6.000 kvadratkilometer fra Levanger i øst til Tustna i vest. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartet er kompatibelt med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 0,77GB, ferdig utpakket 2,4GB.

Sist oppdatert 15.02.2021

Pris: 50 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

Screenshot_2021-02-25_20.54.16.png

Krokodille Saltstraumen HD

Areal: ca. 6.200km2

Maks dybde: ca. 570m

Kartet dekker et område på ca. 6.200 kvadratkilometer fra Saltdal i øst til Tennholmen i vest. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartet er kompatibelt med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 0,78GB, ferdig utpakket 2,27GB.

Sist oppdatert 21.02.2021

Pris: 50 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

Screenshot_2021-03-12_16.32.04.png

Vansjø HD 

Areal: ca. 36,4km2

Maks dybde: ca. 45m

Kartet dekker hele Vansjø. Det har fargelagte dybdekoter med 1m hovedintervall samt detaljerte kystkonturer og øyer. Flyfoto og shaded relief har en oppløsning på 0,5m pr. pixel.

Loggdata er samlet inn i sin helhet av Hans Langebeck ved bruk av tradisjonelle loddskudd og ekstern GPS med høy nøyaktighet.

Kartet er kompatibelt med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 1,3GB, ferdig utpakket 2,1GB.

Sist oppdatert 17.05.2021

Pris: Gratis

Screenshot_2020-12-31_10.02.04.png

Krokodille Magerøya HD

Areal: ca. 6.500km2

Maks dybde: ca. 330m

Kartet dekker et område på ca. 6500 kvadratkilometer rundt Magerøya, fra Rolvsøy i vest til Kjøllefjord i øst, kobbefjorden i sør og ca. 10 nautiske mil nordover for Nordkapp. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartet er kompatibelt med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 1GB, ferdig utpakket 7,2GB.

Sist oppdatert 08.01.2021

Pris: 50 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

Screenshot_2021-01-15_12.20.55.png

Krokodille Søre Sunnmøre HD

Areal: ca. 10.000km2

Maks dybde: ca. 670m

Kartet dekker et område på ca. 10.000 kvadratkilometer fra Tafjord og Geiranger i sørøst til Barmeggene i nordøst. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartet er kompatibelt med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 1,1GB, ferdig utpakket 2,3GB.

Sist oppdatert 15.01.2021

Pris: 50 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

Screenshot_2021-02-17_16.58.38.png

Krokodille Røsthavet HD

Areal: ca. 7.000km2

Maks dybde: ca. 430m

Kartet dekker et område på ca. 7.000 kvadratkilometer fra Røsttunga i sør til Moskenes i nord. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartet er kompatibelt med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 1,3GB, ferdig utpakket 7,9GB.

Sist oppdatert 15.02.2021

Pris: 100 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

Screenshot_2021-03-08_13.01.55.png

Krokodille Hardangerfjorden HD

Areal: ca. 4.000km2

Maks dybde: ca. 870m

Kartet dekker et område på ca. 4.000 kvadratkilometer fra Eidfjorde i øst til Huglo i vest. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartet er kompatibelt med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 0,44GB, ferdig utpakket 1,41GB.

Sist oppdatert 08.03.2021

Pris: 50 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på denne siden er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.

Tilbake til hovedsiden for kartportalen

bottom of page