Krokodille dybdekart HD

Generell info

Kartene på denne siden er bygd opp med detaljerte datasett basert på kartlegging med multistråleekkolodd. Samtlige data er hentet fra Kartverkets åpne datasett og er derfor fritt å bruke til både private og kommersielle formål. 

For detaljert oversikt over dekning kan du besøkte dybdedata.kartverket.no.

Kartenes formål er å vise detaljerte dybdekonturer på dypt vann. Kartene vil være mer unøyaktig nærme land. Enkelte områder vil være svært detaljerte og nøyaktige, mens andre områder vil være dertil mindre detaljerte og med mindre grad av nøyaktighet. Dette skyldes at tilgang på grunnlagsdata varierer fra område til område. 

Kartene skal under ingen omstendighet brukes til navigering!

Eksempler fra ulike HD dybdekart.

Nedlastbare kart for Simrad, Lowrance og B&G

Kartene heter "Krokodille <områdenavn> HD" og velges i listen over tilgjengelige kart på plotteren din. Kartene er satt opp med 10 meters koteintervall gjennom hele dybdeskalaen, noe som gir svært god gjengivelse av strukturer på havbunnen. Fargepaletten som er valgt er en mye brukt palett for kartlegging av sjøbunn og strekker seg gjennom hele dybdeskalen. Det er brukt RGB-farger som interpolerer mellom ulike farger og på den måten skaper en langt mykere overgang mellom ulike farger enn på tidligere utgitt dybdekart for Skagerrak. Det er også inkludert et "shaded relief" kart av sjøbunnen samt flyfoto av landområdene. Shaded relief og flyfoto aktiveres ved å slå på funksjonen "shaded relief" på plotteren. Det er to måter å se shaded relief på. Du kan slå av dybdekoter og landområder i "categories" på plotteren, eller du kan zoome langt nok ut til at standard dybdekoter slår seg av og du ser shaded relief som ligger under.

Kartene har begrenset med dybdedata nær land. Unntaket er "Krokodille Skagerrak HD".

Disse kartene kan lastes ned mot betaling. Prisen inkluderer eventuelle fremtidige oppdateringer av kartene, du betaler altså kun en engangssum pr. kart, kommer det en oppdatering til kartet så laster du ned ny versjon uten å betale en gang til. Linkene er åpne, så betalingen er basert på tillit.

Merk betalingen med navnet på kartet du laster ned.

Kartene bør lastes ned på PC/Mac, ikke mobiltelefon.

Krokodille Skagerrak HD

Areal: ca. 10.000km2

Maks dybde: ca. 730m

Kartet dekker hele Oslofjorden og Skagerrak ned til Kristiansand, et område på ca. 10.000 kvadratkilometer. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartene er kompatible med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 1GB, ferdig utpakket 7,2GB.

Sist oppdatert 30.11.2020

Pris: 200 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

Krokodille Sørøya HD

Areal: ca. 9.500km2

Maks dybde: ca. 520m

Kartet dekker et område på ca. 9500 kvadratkilometer rundt Sørøya, fra Lopphaveti  sørvest til Havøysund i nordøst. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartene er kompatible med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 1,7GB, ferdig utpakket 6,8GB.

Sist oppdatert 10.01.2021

Pris: 50 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

Krokodille Magerøya HD

Areal: ca. 6.500km2

Maks dybde: ca. 330m

Kartet dekker et område på ca. 6500 kvadratkilometer rundt Magerøya, fra Rolvsøy i vest til Kjøllefjord i øst, kobbefjorden i sør og ca. 10 nautiske mil nordover for Nordkapp. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartene er kompatible med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 1GB, ferdig utpakket 7,2GB.

Sist oppdatert 08.01.2021

Pris: 50 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

Krokodille Søre Sunnmøre HD

Areal: ca. 10.000km2

Maks dybde: ca. 670m

Kartet dekker et område på ca. 10.000 kvadratkilometer fra Tafjord og Geiranger i sørøst til Barmeggene i nordøst. Det har fargelagte dybdekoter med 10m hovedintervall, 2m koter mellom 0 og 50m samt detaljerte kystkonturer og øyer.

Kartene er kompatible med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Filene lar seg ikke åpnes på vanlig pc, kun for bruk på kartplotter.

Filstørrelse: Som zip-fil, 1,1GB, ferdig utpakket 2,3GB.

Sist oppdatert 15.01.2021

Pris: 50 NOK

Vipps: 95241151

PayPal: paypal.me/atlehoidalen

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på denne siden er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.

Tilbake til hovedsiden for kartportalen

Siden administreres av Team Krokodille

Kontakt: atle@teamkrokodille.no

Drammen, Norge

Personvernerklæring