top of page

Temakart - Marine naturtyper

Informasjon om kartet

Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor områder som er vernet etter naturmangfoldloven/naturvernloven. Utenom verneområdene må disse verdiene ivaretas primært gjennom kommunenes og sektorenes arealforvaltning. Kriteriene for verdisettingen finnes i DN-håndbok 19 Kartlegging av marint biologisk mangfold. Verdisettingen er et viktig hjelpemiddel ved konsekvensutredninger og andre vurderinger som legges til grunn for arealbruk. Marin biomangfoldkartlegging startet i 2000 og og er gjennomført i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

 

Kartet under viser dekning for dataene. Zoom inn for å se om det finnes data for ditt område. Klikk på "Fullversjon" for å se kartet i fullversjon på Fiskeridirektoratet sin kartløsning.

Nedlastbart kart for Simrad, Lowrance og B&G

 

Temakartet finnes i følgende versjoner (klikk på linken for nedlasting):

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på denne siden er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.


Tilbake til hovedsiden for kartportalen

bottom of page