top of page

Tid for ettertanke - Miljø, forvaltning og samhold

Jula er tid for ettertanke hetes det. Jeg har også tenkt mye, ikke bare nå i førjulstiden men også gjennom de siste sesongene. "Alt var mye bedre før" er et mye brukt utsagn, gjerne uttalt av eldre tilårskomne grinebitere. Likevel er det dessverre mye sant i dette, og det er særlig tre temaer som jeg personlig er opptatt av. Miljø, forvaltning og samhold i sportsfiskefamilien.

Bloggpappa har tenkt dype tanker.

Miljø og sånn

La os ta det viktigste først. Miljøet. Dessverre hører vi mer og mer om hvordan livet i havet, langs kysten vår og i innsjøene og vassdragene våre sliter. I sjøen er plastforurensing, oppdrettsnæringen med rømte laks, avfall og kjemikaliebruk, tapte faststående redskaper og overfiske av både fritids- og yrkesfiskere er naturlige syndebukker, selvfølgelig sammen med klimaendringer og kanskje også feil forvaltning og avrenning fra jordbruk noen steder. I ferskvann hører vi særlig om utfordringene som energiselskapene lager ved å demme opp stadig flere og flere vassdrag. I Mjøsa hører vi om Raufoss Våpenfabrikk sin dumping av ammunisjon helt frem til 70-tallet. I Oslofjorden er tilstanden bare blitt verre og verre de siste tiårene. Ja, så ille at selv den jevne "hyttefisker" som er ute kun i sommerhalvåret med sluken sin merker det. "Det er ikke fisk å få lenger". Jeg skal ikke en gang forsøke å komme med en oppskrift på hvordan denne trenden kan snus. Jeg tror det viktigste er at vi alle erkjenner at noe er alvorlig galt og sørger for at det er et kontinuerlig fokus på problemene. Jeg ser ukentlig aktive forkjempere for miljøet gjennom Facebook som er en viktig arena for spredning av informasjon, det være seg om den er korrekt eller farget av avsenderen. Enten det gjelder gruvedrift i norske fjorder, forurensing fra oppdrettsanlegg, innsamling av plast i strandsonen eller kartlegging og opphenting av tapte redskaper som teiner og garn, så finnes det mange der ute som engasjerer seg. Det er godt å se! Selv tenker jeg mange ganger at jeg ikke er nok engasjert selv. Jeg bryr meg, men gjør lite konkret selv. Sånn tror jeg mange har det. All honnør til alle som bruker av fritiden sin til å jobbe for noe som er så viktig og kommer alle til gode, både nåværende og kommende generasjoner! Mitt mål for 2021 er å engasjere meg mer i miljøsaken og jeg oppfordrer alle som leser dette til å gjøre det samme.

All honnør til alle som bruker av fritiden sin til å jobbe for noe som er så viktig og kommer alle til gode, både nåværende og kommende generasjoner!

Forvaltning

Er det noe som er hyppig diskutert blant sportsfiskere så er det forvaltning. Hva er god forvaltning? Det er det definitivt delte meninger om, og det finnes ikke nødvendigvis alltid en fasit tror jeg. Dette temaet er så komplekst at jeg skal ikke en gang forsøke meg på å mene så altfor mye om den helt overordnede forvaltningen verken i ferskvann eller saltvann. Det jeg kan mene noe om derimot er den delen av forvaltningen som vi som fritids- og sportsfiskere kan bidra til. Personlig lever jeg etter mottoet "alt med måte". Helt enkelt, jeg tar ikke opp mer fisk enn jeg og husholdningen min kan spise selv. Jeg setter alltid ut igjen de største individene når jeg fisker i ferskvann og kystnære strøk dersom fisken tåler det. Fisker jeg etter arter på havet som tåler utsetting så slipper jeg også disse ut igjen dersom de vil klare seg. Så vil jeg også kaste inn en brannfakkel til alle som praktiserer fang og slipp. At fang og slipp er en veldig viktig del av en god forvaltning er jeg ikke i det minste tvil om. Men vi bør også være klar over at dersom du ikke behandler fisken korrekt, så er det ikke sikkert den vil overleve å bli slippet ut igjen. Og er du en ivrig sportsfisker som fisker veldig mye gjennom en sesong, så vil det helt naturlig være en andel av fiskene du slipper ut igjen som ikke vil klare seg, også av de store individene. Selvsagt avhengig av hvor flink du er til å håndtere fisken. I visse deler av året kan det beste du kan gjøre være å la vær å fiske, f.eks. når temperaturen i vannet nærmer seg eller overstiger 20 grader, da er fisken veldig sårbar. Når det gjelder mer overordnet forvaltning så vil jeg oppfordre alle som er opptatt av dette å engasjere seg i lokale foreninger eller interesseorganisasjoner. Vær aktiv og promoter synspunktene dine på en god og saklig måte. Vis respekt for dine meningsmotstandere. Mitt mål for 2021 er å engasjere meg mer i forvaltningen og jeg oppfordrer alle til å lese dette om å gjøre det samme.

Vær aktiv og promoter synspunktene dine på en god og saklig måte. Vis respekt for dine meningsmotstandere.

Samhold

Enten vi er yrkesfiskere, fritidsfiskere eller sportsfiskere så har vi alle en felles interesse i å ha et bærekraftig, miljøvennlig fiske. Forskjellen mellom yrkesfiskere og sportsfiskere er ganske stor, men vi så likevel eksempler på godt samarbeid mellom disse to gruppene under årets makrellstørjefiske. Jeg tror også at sportsfiskerne har gjort en meget god jobb ift. å vise frem at stangfiske etter makrellstørje også kan være effektivt, og ikke minst, langt mer bærekraftig enn f.eks. notfiske etter samme arten (undertegnedes subjektive mening). Når det gjelder fritidsfiskere og sportsfiskere så er det klart at den gjengse fritidsfisker har to mål for fisket sitt, rekreasjon og matauk. For sportsfiskere derimot er matauk ofte underordnet, men rekreasjon er definitivt et viktig element her også, selvsagt i tillegg til spenningen i jakten på den nye arten eller den nye rekordfisken. Dessverre ser jeg alt for ofte konfrontasjoner mellom disse to gruppene i diverse forumer på nett. Klassikeren er selvsagt fritidsfiskeren som har vært ute på en av sine få fisketurer i løpet av året og har vært så heldig å få drømmefisken på kroken. Fristelsen ble for stor og fisken ble avlivet, tatt bilde av og opplevelsen delt på sosiale medier. Der står deler av sportsfiskemiljøet klart med fordømmelse og mishagsytringer. Fritidsfisket står veldig sterkt i Norge og vi må forstå at ikke alle som er ute med fiskestanga en gang i blant er like oppdatert på siste nytt innen fang og slipp. Vi som sportsfiskere, og særlig de av oss som er mest aktive i sosiale medier og på nett, bør opptre som forbilder og ytre våre meninger gjennom å selv være aktive og dele det vi mener er bærekraftig fiske. Vær varsom med å nedsable gutten som fikk drømmefisken og tok den med hjem. Vi har alle vært der selv en gang. Mener du det er nødvendig så gratuler vedkommende og fortell på en saklig måte hva du mener vedkommende bør gjøre neste gang. Mange unge og eller nye fritids- og sportsfiskere har fått et brutalt møte med menigheten på sosiale medier. Personlig tror jeg ikke ris er riktig fremgangsmåte, men en saklig og høflig dialog kan i mange tilfeller være overraskende produktivt.

Enten vi er yrkesfiskere, fritidsfiskere eller sportsfiskere så har vi alle en felles interesse i å ha et bærekraftig, miljøvennlig fiske.

Innad i sportfiskemiljøet kan det også gå ei kule varmt innimellom og det er definitivt rom for litt mer samarbeid på tvers av både sportsfiskemiljøer og bloggplattformer tror jeg. Enten du er fluefisker, laksefisker, ørretfisker, predatorfisker, trollingfisker, meitefisker eller havfisker så dyrker vi tross alt samme interessen! Av sportsfiske i Norge er det liten tvil om at det er lakse- og ørretfisket som står sterkest. Ser vi mot Sverige så er predatorfiske stort, mye større enn her på berget. Personlig savner jeg en eller flere større plattformer som kan samle sportsfiskerne og gi sportsfiske det løftet det fortjener i Norge, uavhengig av hvilken form det utøves i. Mitt bidrag i dette i 2021 er å fortsette å skrive på denne lille bloggen, fortsette å være aktiv på sosiale medier og fortsette å lage film. Kanskje blir det en ny runde med fiskekonkurranse også. Jeg vil oppfordre alle som leser dette til å bidra på hver sin måte, være inkluderende, opptre som gode forbilder, ta vare på unge og/eller nye tilskudd i sportsfiskefamilien og heie frem de som bidrar til å fremme sportsfisket i alle ulike former og fora!


Hilsen Atle

71 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page