top of page

Vern av kysttorsken i sør innføres 15. juni

Det siste året har det vært mye diskusjon rundt det omstridte fiskeforbudet for kysttorsk. Nå nærmer det seg at forbudet trer i kraft og det kan lønne seg å sette seg inn i både reglene og de ulike områdene som er vernet.

På Fiskeridirektoratet sine sider kan man lese:


"Vernet av kysttorsk skal gjelde fra 15. juni 2019 og skal evalueres etter tre år. På kyststrekningen fra Telemark til grensen mot Sverige blir det forbudt å fiske torsk og all levedyktig bifangst av torsk skal slippes forsiktig ut igjen. – Det står veldig dårlig til med kysttorsken på Skagerrakkysten og i Oslofjorden og det er ulike årsaker til dette sier fiskeridirektør Liv Holmefjord. 

Et nokså intensivt fritidsfiske er blant de viktigste årsakene til at bestandene av kysttorsk er så kraftig redusert, men også miljø- og klimamessige endringer har påvirket både kysttorsk og andre fiskeslag negativt i dette området. Vi håper at tiltakene som nå iverksettes skal ha positiv effekt, men da trenger vi hjelp fra folk i området, sier Holmefjord."


Tiltakene oppsummert (fra regjeringen.no):

  • Direktefiske etter torsk fra Telemark til grensen mot Sverige innenfor grunnlinjen forbys

  • Totalt fiskeforbud i områdene torsken gyter, fra 1. januar – 30. april, i området fra Lindesnes til Sverige.

  • Undervannsjakt tillates i gytefelt da dette er helt selektivt

  • Fiskeridirektoratet kan gi en begrenset dispensasjonsadgang. Det kan settes vilkår for å øke kunnskap.

  • Bestandsutviklingen og effektene av forvaltningstiltakene følges opp i reguleringsmøter, og i tråd med ny kunnskap om fritidsfiske, gytefelt, bestandsutvikling og fangstpress.

  • Selkvoten i området økes med 20 prosent.

  • Departementet vurderer tiltakene etter 3 år.

  • Reguleringene trer i kraft 15. juni 2019.

En kan mene mye om både fiskeforbudet, koblingen mellom lav torskebestand og fritidsfiske samt yrkesfiskere som gis dispensasjon. Likevel må alle nå forholde seg til og respektere de nye reglene.


I det interaktive kartet under kan du se de ulike sonene. Kartet viser hvilke områder som er stengt for torskefiske hele året (lilla), og hvilke områder som er stengt for all fiske fra januar til april (rosa). Kartet er hentet fra Fiskeridirektoratet sine sider.


PS: Som en del av kartprosjektet jeg jobber med kommer jeg etterhvert til å legge ut et eget kart med disse sonene som kan brukes på Lowrance og Simrad kartplottere. Kartene vil være kompatible med C-MAP og C-MAP Genesis i første omgang.


22 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page