top of page

Veiledning for bruk av kart

 

Fremgangsmåte:

Last ned kartet og pakk ut zip-filen på en pc.
Zip-filen inneholder en eller flere at5-filer.
Legg selve at5-filen(e) på et SD-kort. Du kan enten legge kartet direkte på roten i kortet ditt eller i en egen mappe. Forslag: lag en mappe som heter "Temakart C-Map EN-Y300" (dersom du har lastet ned kart som er kompatible med C-Map EN-Y300) og legg kartene du laster ned fra denne siden der.
Jeg anbefaler ikke å legge at5-filen på samme SD-kort som du har ditt C-Map kart, selv om dette i teorien vil fungere.
Sett SD-kortet i en ledig slot i plotteren din.

Første gang du starter plotteren din med de nye kartene vil samtlige kartlag vises. Dersom du har lastet inn flere ulike temakart vil dette ikke være hensiktsmessig da flere av områdene overlapper hverandre.
For å slå av ulike kart og/eller kartlag på Simrad NSS velger du:

  1. Menu

  2. More options

  3. Chart options

  4. Categories

For å slå av ulike kart og/eller kartlag på Lowrance HDS velger du:

  1. Menu

  2. Chart options

  3. View

  4. Categories

Du har nå fått opp en liste som viser en liste over hovedkategorier som er tilgjengelig for kartet du har aktivt. 

IMG_2610.png

Eksempel på hovedkategori med underkategorier

Dersom du har valgt å vise temakartene sammen med din C-Map kartbrikke vil det være mange kategorier her. Dersom du har valgt å vise temakartet sammen med kart som er lastet ned fra C-Map Genesis så vil det være færre kategorier. Du vil kjenne igjen temakartene dine utfra navnet på kategoriene. Du kan velge å slå en kategori på øverste nivå, da vil alle kartlagene under denne kategorien også slås av. Alternativt kan du utvide kategorien og velge ut hvilke underkategorier du vil ha synlige i kartet. 

Kartplotteren vil huske disse innstillingene neste du skal ut på tur sålenge du ikke tar ut minnekortet og endrer innholdet.

bottom of page