top of page

Testet: Daiwa Tanacom 750

Oppdatert: 2. jun. 2021

Elektriske sneller har inntil i år vært noe jeg ikke har hatt noe forhold til, men etter hvert som interessen for havfiske på dypet har økt, så er det ikke til å legge skjul på at muligheten til å spare både tid og krefter under innsveiving har virket mer og mer forlokkende. Da det i våres dukket opp en mulighet for å få teste en slik snelle måtte jeg bare gripe den.

Elektrisk snelle - Daiwa Tanacom 750

Daiwa Tanacom serien har tre modeller:

  • Tanacom 500 - utveksling på 3.7:1, linekapasitet på 440m med 50lb braid og 33lb brems

  • Tanacom 750 - utveksling på 2.3:1, linekapasitet på 770m med 50lb braid og 48lb brems

  • Tanacom 1000 - utveksling på 2.3:1, linekapasitet på 880m med 80lb braid og 48lb brems

Alle snellene drives på 12v og det følger med en strømledning på ca. 2,5m med batteriklyper. Selve batteriet følger ikke med, men noen velger å bruke vanlige MC-batterier som tas med i båten. Daiwa selv anbefaler dog å bruke "deep cycle" batterier da snella kan trekke opp til 30ah og det er klart at dersom du skal presse snella så vil dette kunne skape utfordringer om batteriet ikke tåler denne type juling. Det finnes også andre måter å løse tilkobling til strøm på, jeg kommer tilbake til det litt senere.


Snellene kommer med en rekke fiffige funksjoner:

  • "Line sending function" - Snella justerer selv nødvendig brems ved nedslipp

  • "Auto stop" - Ved innsveiving stopper snella automatisk 10-5m før overflaten

  • "Inverse counter" - Snella holder rede på både avstand fra overflate og avstand fra bunn

  • "Jigging" - Snella kan settes opp til å jigge automatisk etter et mønster du setter opp selv

  • "Cumming timer winding" - Snella kan programmeres til å sveive opp etter f.eks. 1 time

I tillegg har snella et rikholdig display som viser ulik informasjon som strømtrekk, sveivehastighet m.m.


Det er altså den mellomste modellen, Tanacom 750, jeg har testet denne sesongen. Denne snella har akkurat nok snørekapasitet til at jeg når ned til selv de dypeste hølene i Skagerrak med plass til et lite run eller to i tillegg. Totalt fikk jeg på ca. 850m med hardpakket Daiwa J-Braid i størrelse 0.28mm, dette tilsvarer 58lb og det stemmer bra overens ift. kapasiteten som er oppgitt fra Daiwa ved 40lb snøre. Tanacom har en oppgitt bremsekraft på hele 48lb, altså er det viktig å ikke sette bremsen for hardt dersom du skal gjøre som meg og fiske med 58lb snøre da det alltid er en sikkerhetsmargin ift. knuter og reell bruddstyrke på slikt snøre.

Første test av min Tanacom 750 elektrisk snelle.


Det kan virke som noen sportsfiskere tror Tanacom-serien er laget for å kun brukes til å sjekke agn, ikke kjøre fisk, og at det å kjøre opp fisk fra dypet vil føre til stor slitasje og ødelagte sneller. Dette er selvsagt ikke riktig. Joda, kanskje kan det ikke regnes som sportsfiske å kjøre fisken med el-funksjonen, og da særlig i konkurranse hvor dette kanskje ikke er lov uten legeerklæring, men utover det så er disse snellene svært kraftige og tåler mye juling. Tanacom 750 har faktisk en oppgitt maks trekkekraft på hele 140lb! Da snakker vi under støt og ikke kontinuerlig trekkkraft men likevel. Kontinuerlig trekkraft på Tanacom 750 er 27kg, altså fortsatt kraftige saker! Snella sveiver inn 100 meter i minuttet med 1kg belastning, så her går det unna. Så kraftige er disse snellene at Daiwa har laget en egen stangserie spesielt tilpasset fiske med Tanacom, nemlig Tanacom Bull serien. Dette er stenger som er spesiallaget for "deep drop Dendoh" fiske, altså fiske med elektriske sneller og tunge søkker på dypt vann. Denne stangserien er nok overkill i de fleste tilfeller her i Norge og du kan fint bruke Tanacomsnellene på "vanlige" havfiskestenger også.

Tanacom Bull serien. Spesiallaget for kraftige elektriske sneller.

Jeg monterte først snella på en Kenzaki 30-50lb stang og har gjort mesteparten av testingen på denne, men nå er den flyttet over på en Tournament Boat 60lb stang istedet.

Kjøring av fisk med Tanacom 750.

Så litt over til egne erfaringer med denne snella. Jeg har først og fremst brukt den til fiske på dypet utenfor Langesund, på dybder ned til rundt 500m. Mesteparten av testingen er gjort med snella festet på en Daiwa Kenzaki 30-50lb stang og takkler med søkker på 600-850gr. Som nevnt tidligere kommer Tanacom med en strømkabel med batteriklyper originalt.

Original strømledning til Tanacom 750.

Mange velger å ha med seg f.eks. et MC-batteri i båten for å forsyne snella med strøm, men jeg har valgt en annen løsning. Jeg rigget til et 12-uttak under luka akter i båten som da er koblet til hovedbatteriet i båten. Klypene på ledningen fjernet jeg og satte på en 12v-kontakt her også. På denne måten er det "plug and play" hver gang jeg skal bruke snella og jeg trenger ikke dra med meg noe ekstra batteri i båten.

Modifisert strømledning med 12v kontakt.

Det å kutte ledningen og bytte kontakt er ikke noe Daiwa anbefaler, men det kan altså være en god løsning om du gjør det på en skikkelig måte. Vær oppmerksom på at ledningen har en karbonkjerne som leder strøm veldig bra, men er sårbar for skader. Det betyr at du bør unngå å tråkke for mye på ledningen eller f.eks. lage knuter eller unaturlige knekker på den.

Så til selve fisket. Før du slipper snøret ut må du nullstille snella. Dette gjør du ganske enkelt ved å trykke inn "Reset" knappen ved displayet. Dybden skal da vise 0 meter. Når dette er gjort er det bare å vippe opp bryteren for å frigjøre spolen og la snøret slippe ut. Snella vil selv påføre den motstand som er nødvendig for å hindre "overrun", men det kan være lurt å holde tommelen på spolen helt i starten til systemet slår inn.

Utslipp av av agn med Tanacom 750.


Som alle andre konvensjonelle sneller så har du også muligheten til å stille både frispolemotstand og brems. Snella har stjernebrems som er enkel å justere, men pass som sagt på, ikke fall for fristelsen til å stramme for mye, snella har en bremsekapasitet på hele 21kg!

Når agnet er plassert på bunn eller der du ønsker det er det bare å lene seg tilbake og vente. Jeg bruker som en tommelfingerregel å ikke å ha agnet ute mer enn 45-60 minutter før jeg tar opp og sjekker. På den måten unngår jeg å kaste bort unødig med fisketid dersom slimål har spist kroken ren. Tanacom har en egen funksjon som lar deg sette en timer slik at snella selv passer på tiden. Setter du den f.eks. inn på 45 minutter så vil snella automatisk starte å sveive inn snøret etter 45 minutter uten at du trenger å foreta deg noe. Når enden av snører er 10-5 meter fra båten vil snella stoppe og du kan kjøre inn siste delen av snøret enten manuelt eller ved å aktivere el-funksjonen ved å vri på bryteren.

Slik er det å sjekke agn med Tanacom 750.


Når fisken biter har du flere muligheter når det kommer til å gjøre tilslaget. Dette er jo også selvfølgelig avhengig av hva slags fisk du fisker etter og hva slags type krok du bruker. Fisker du f.eks. etter lange og brosme med vanlige J-kroker så vil du gjerne gi et skikkelig kraftig tilslag for å sette kroken. Dette kan du gjøre både ved å sveive inn eventuell slakk manuelt, eller ved å bruke el-funksjonen. Det er i denne situasjonen jeg vil ta frem en av de få tingene med snella som jeg gjerne hadde sett forbedret, nemlig girutvekslingen når du sveiver manuelt. En girutveksling på kun 2.3:1 gir deg rett og slett ikke den hastigheten du trenger for å raskt sveive inn slakket og gi et skikkelig tilslag når du fisker på så dypt vann som f.eks. 500 meter. Det fungerer greit nok, men du må sveive som en gal for å få nok fart på snøret. En løsning da kan være å bruke el-funksjonen til å ta inn slakket før du gjør tilslaget. En annen ting jeg også gjerne ville hatt er en eller annen form for alarm som sier fra når det går line ut av snella. Dersom du setter stanga fra deg så vil du ikke høre om det er fisk som trekker i agnet ditt. Dette håper jeg vil være implementert i en fremtidig oppdatering av snella.

Den lave utvekslingen på den manuelle delen av snella har likevel både positive og negative sider, alt ettersom hva du fisker etter. Dersom du fisker etter fisk som kanskje veier maks 10-15kg og ofte får på fisk under 10kg så er det klart at det er tidkrevende å sveive opp manuelt fra 500 meters dyp med 2.3:1 utveksling. La oss være ærlige, de fleste sveiver nok ikke småfisk opp fra dypet manuelt med Tanacom 750, man bruker el-funksjonen.

Sprengt brosme kjørt opp med Tanacom 750.

Fisker du derimot målrettet etter større fisk som skate eller kanskje til og med kveite eller håkjerring, så kan den lave utvekslingen være en fordel dersom du skal sveive disse fiskene opp manuelt. Da handler det mer om å holde et jevnt trykk på fisken og løfte den opp gjennom vannlagene og til det formålet fungerer den manuelle biten veldig bra. Det er likevel ingen grunn til å ikke bruke el-funksjonen også til dette formålet dersom du ønsker det. Det ryktes om flere svensker som har landet håkjerring ved å bruke den elektriske driften til ei el-snelle. Men vær som sagt klar over at lander du en rekordfisk ved hjelp av el-funksjonen så vil du ikke få godkjent denne fisken noe sted.

Personlig har jeg bare fått testet Tanacom 750 på brosme og lange, men til det formålet har den fungert knirkefritt. Når jeg bruker Tanacomen bruker jeg primært el-funksjonen, også når jeg kjører fisk. Jeg ser virkelig ikke vits i sveive opp brosme manuelt fra en halv kilometer under overflaten når jeg bruker Tanacom. I filmen under kjører jeg brosme på over 11kg og dette takler snella helt uten anstrengelser. Jeg fikk flere kommentarer på denne videoen på at jeg ikke brukte snella som den var tiltenkt, men her er min klare oppfordring til dere andre som vurderer slik snelle: Ikke bry dere om hva andre mener, bruk snella akkurat som dere selv vil, men hold dere innenfor regelverket når dere deltar i konkurranse eller er på rekordjakt.

Kjøring av brosme med Tanacom 750.


Snella har også en jigging-funksjon som jeg hadde håpet å få testet etter seien utenfor Langesund i sommer, men fisket etter sei har vært så dårlig at jeg har rett og slett ikke prioritert denne biten av testingen. Jeg vet dog at mange bruker jigg-funksjonen mye, bl.a. etter pelagisk svømmende fisk som f.eks. kolmule og vassild eller skolest kan man fiske svært effektiv da du i praksis kan programmere Tanacomen til å aktivt jigge gjennom de dybdene du programmerer den til mens du selv fisker aktivt med en annen stang i tillegg.


Konklusjon:

Tanacom 750 er ei glimrende snelle for deg som ønsker å fiske mer effektivt på dypet. Snella egner seg både til yrkesfiskere, fritidsfiskere og ikke minst til fiskere som av ulike helsemessige årsaker ikke kan bruke manuell snelle. Snella brukes også av sportsfiskere her til lands, men da ofte kun for agnsjekk, fisken kjøres manuelt. I utlandet er dog "Dendoh fishing", altså fiske med el-sneller, veldig populært mange steder.

Jeg er blitt veldig glad i denne snella og den kommer nok til å brukes mye ute på dypet utenfor Langesund fremover under målrettet fiske etter f.eks. hvitskate, kveite eller kanskje håkjerring. Neste år vil nok også jigg-funksjonen bli behørig testet, bl.a. etter sei.

Med en veiledende pris på ca. 6500kr er dette en relativt dyr investering, men har du råd og lyst så vil du mest sannsynlig ikke angre på kjøpet.


Hilsen Atle (Team Angler Daiwa Scandinavia)

4 282 visninger2 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

2 Comments


Terje Grøndal
Terje Grøndal
Feb 28, 2021

Informativ og fin film. Skal selv kjøpe tanacom. Men sliter litt med å velge 500 eller 750. Mitt fiske blir i hovedsak 40-250m Torsk, sei, kveite.

500 frister med høyere utveksling og lettere snelle. Men blir den for svak vs 750?

Mvh Terje Grøndal

Like
Atle Høidalen
Atle Høidalen
Feb 28, 2021
Replying to

Hei Terje, jeg har dessverre ikke testet Tanacom 500 selv. 500 har 33lb brems, mens 750 har 48lb. Forskjellen på utveksling på de to er ikke kjempestor, men taler til fordel for 500 dersom dette er viktig. Men her må jeg også få lov å si at dersom det er viktig med manuell sveiving og høy utveksling under manuell sveiving så bør du kanskje vurdere ei manuell snelle istedet, Tanacom har sin styrke i den elektriske driften. Uansett tror jeg 500 vil gjøre jobben til formålet du beskriver. 🙂

Like
bottom of page