top of page

Dybdekart Skagerrak

Generell info

Dette kartet er bygget opp basert på en rekke ulike åpne datakilder. For detaljert beskrivelse av kildedata og metodikk som er benyttet, les eget blogginnlegg her.

Merk at dette kartet er utgitt i betaversjon og all bruk er på eget ansvar. Kartets formål er å vise detaljerte dybdekonturer på dypt vann. Kartet vil være mer unøyaktig nærme land. Enkelte områder vil være svært detaljerte og nøyaktige, mens andre områder vil være dertil mindre detaljerte og med mindre grad av nøyaktighet. Dette skyldes at tilgang på grunnlagsdata varierer fra område til område.

Kartet skal under ingen omstendighet brukes til navigering!


Nedlastbart kart for Simrad, Lowrance og B&G

Kartet heter "TC Skagerrak" og velges i listen over tilgjengelige kart på plotteren din. Hovedkategori er "TC dybdekart" og inkludert i underkategori er alle dybdeintervaller (10m). Kartet er satt opp med fargekoder for fiske på dypt vann som følger:
0-10m - Orange
10m-20 - Gul
20m-50m - Grønn (mørk til lys 10m intervaller)
50m-400m - Blå (mørk til lys, 50m intervaller)

Screenshot_2020-08-13_20.30.46.jpg

Kartutsnitt

Last ned dybdekartet her:

Screenshot_2020-08-13_20.30.46.png

DYBDEKART SKAGERRAK

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på denne siden er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.

Tilbake til hovedsiden for kartportalen

bottom of page