top of page

Temakart - Fiskeplasser passive redskap

Informasjon om kartet

Områder hvor det drives eller har vært drevet yrkes-, fritids- og eller turistfiske og som kan påregnes brukt i fremtiden. Eksempler på redskap er garn og line. 

Data blir samlet inn av Fiskeridirektoratets regionkontor basert på intervju med i hovedsak fiskere. Datasettet er under utarbeiding og det vil bli lagt ut data fra nye områder etter hvert som de er registrert og kvalitetssikret.

Kartet under viser dekning for dataene. Zoom inn for å se om det finnes data for ditt område.

Kartet er hentet fra Fiskeridirektoratets karttjeneste.

NB! Kartet på denne siden viser ikke informasjon om hvilke arter det bedrives fangst av innenfor de ulike områdene. Selve kartet på plotteren har de ulike artene som underkategorier. Dvs. vil du se fiskeplasser for Lange så slår du bare på underkategorien "Lange".  Det kan være flere arter innenfor i de samme områdene så dersom du slår på alle underkategorier vil det være områder som overlapper hverandre.

 
Nedlastbart kart for Simrad, Lowrance og B&G
Screenshot_2020-01-03_13.32.14.png

Eksempel på visning av fiskeplass for piggvar (skravert område).

Temakartet finnes i følgende versjoner (klikk på linken for nedlasting):

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på denne siden er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.


Tilbake til hovedsiden for kartportalen

bottom of page