top of page

Guide: Navionics Platinum+ og Humminbird Apex

Med overgang til Comstedt sist høst har jeg nå for alvor begynt å se nærmere på hva Navionics har å by på av kart til Humminbird. I denne artikkelen går jeg gjennom hvordan du aktiverer og oppdaterer en Navionics Platinum+ kartbrikke og hvordan den spiller på lag med en Humminbird Apex multifunksjonsskjerm. Det blir særlig fokus på bruk av kartlagene skyggerelieff (Relief Shading) og SonarCharts, som garantert vil løfte kartopplevelsen til nye høyder (eller dybder om du vil).

Navionics Platinum+ med skyggerielieff, vist på en Humminbird Apex 16.

Bakgrunn

Sjøkart er ikke lenger bare sjøkart. Der man før primært brukte kartplotteren til navigasjon på sjøen og dybdene var basert på loddskudd fra den tiden man brukte søkke og loddesnor, er tilgangen på oppdaterte detaljerte dybdedata nå en helt annen. For yrkesfiskere, fritidsfiskere og sportsfiskere gir dette helt andre muligheter til å finne de riktige plassene på leting etter fisken. Først kom muligheten for å slå på flere dybdekoter som ga mer detaljer i kartet, hos Navionics heter dette "SonarCharts" og etter hvert kom også muligheten til å slå på et kartlag som heter skyggerelieff (Relief Shading) som er en slags skyggelagt 3D-presentasjon av bunnen sett ovenfra. Dette kartlaget gjør det mye enklere å lese hvordan havbunnen faktisk ser ut. Siste skrik ut er høyoppløselig skyggerelieff som er basert på multistrålesonar, noe som gir en helt enestående detaljrikdom som gjør det mulig å identifisere både vrak detaljerte formasjoner på bunnen.


Hvordan komme i gang

Det første du må gjøre er å skaffe deg en Navionics Platinum+ kartbrikke. Dette får du kjøpt i butikk, eller du kan bestille rett fra Navionics hjemmesider. Merk at det finnes to typer Navionics kartserier, Navionics+ og Navionics Platinum+. Kartdataene på disse er like, men det du får ekstra med Platinum+ er flyfoto og 3D-visning, samt det viktigste, satellittbilder og skyggerelieff. Satellittbilder og skyggerelieff kommer ikke ferdig installert på kartbrikken, dette må du laste ned via nettsiden til Navionics ved å installere et lite program som heter "Chart Installer".

Navionics sin hjemmeside.

Men før du gjør dette bør du opprette en bruker og logge inn på siden. På denne måten får du enkelt oversikt over de produkter du har aktivert og lastet ned. Når du har gjort dette velger du "My Card" og "Activate/Update with Chart Installer". For å kunne laste ned oppdaterte data må du nemlig aktivere kortet slik at du starter det ettårige abonnementet som følger med når du kjøper et nytt Navionics kart. Det gjør at du fritt kan laste ned oppdaterte data i étt år fra du har aktivert kartbrikken, uten kostnad. Og det gjør du lurt i, for Navionics oppdaterer kartene sine ofte.

Når du har installert "Chart Installer" så begynner du med å finne frem kartbrikken din. Husk å fjerne skrivebeskyttelsen.

Husk å fjerne skrivebeskyttelsen på minnebrikken.

Det neste du vil se er hovedmenyen i Chart Installer som lar deg velge ut det du ønsker å oppdatere og laste ned.

Chart Installer, verktøy for å laste ned kartdata.

Ved første oppdatering anbefaler jeg å velge alle de tre øverste, og av overlays er det "Relief Shading" som gjelder. Denne inneholder også "Satellite Imagery", så du trenger ikke begge. Når du huker av for Relief Shading så får du muligheten til å markere et rektangel på kartet som da representerer området du vil laste ned. Du flytter rektangelet ved å dra i hjørnene. Marker området du vil ha. Merk at det er en begrensing på hvor stort område du får lov å velge, og du får kun lastet ned data som er innenfor området som kartbrikken representerer, markert med blått på kartet.

Her velges hva som skal lastes ned.

Du skal ikke bry deg om hva som står om nedlastingstid, det kommer ikke til å ta lang tid dersom du har en vanlig rask internettlinje. Det tok ca. 15 minutter for meg. Når alt er lastet ned vil du få følgende skjermbilde.

Ferdig nedlastet data.

Og voila! Du har nå en oppdatert kartbrikke med mulighet for å slå på laget med skyggerelieff. Dersom du ønsker et større område med skyggerelieff, så trykker du på "Homepage", da får du opp samme meny som sist, nå velger du kun "Relief Shading" og velger ut nytt område som overlapper med det du allerede har. Dette kan du gjenta til du har dekket hele området på kartet ditt, eller til det ikke er plass på mer data på kartbrikken, som i de fleste tilfeller vil være på 32GB. Jeg fikk dekket hele Norge på min kartbrikke og hadde da fortsatt et par GB til overs på kartbrikken.

Du kan laste ned Relief Shading i flere omganger.

Oppsett med Humminbird Apex

Nå som kartbrikken er aktivert og oppdatert med de riktige dataene tar vi en titt på hvordan Navionics Platinum+ spiller på lag med Humminbirds flaggskip, Humminbird Apex. Det første du skal sjekke er om du har valgt Navionics som aktiv kartkilde. Dette gjør du fra hovedmenyen via "Settings".

Hjemskjermen på Humminbird Apex.

Velg "Chart" fra menyen på venstre side og påse at det er Navionics som er valgt under "Chart Source". Med det samme du er inne i denne menyen kan du også slå av det nederste valget, "Chart Boundaries". Dette er et valg som viser avgrensingen til de ulike områdene som kartet er bygd opp av som polygoner på kartet, og de trenger du strengt talt ikke se.

Kartinnstillinger på Humminbird Apex.

Videre åpner du kartmodus fra hovedskjermen og du vil få opp en standard kartvisning ikke ulik den du ser under her. Dette er antakelig så langt de fleste kommer når det gjelder å tilpasse kartene sine, men nå skal vi dykke litt lenger ned i kartdataene og vise hva du virkelig kan få frem av informasjon. Vi starter med å slå på skyggerelieff, dette gjør du enklest ved å trykke på symbolet som ser ut som tre ark (kartlag) som er stablet oppå hverandre øverst på menylinjen på skjermen. Her velger du å slå på "Satellite Maps". Men vent litt, var det ikke skyggerelieff vi skulle slå på? Jo, men på selve plotteren er "Satellite Maps" en fellesbetegnelse for skyggerelieff og satellittbilder. Når dette er gjort så vil bildet på skjermen endres drastisk og du vil få frem en fargerik skyggebelagt detaljert fremstilling av havbunnen. Dette ser skikkelig lekkert ut, men nå ser du ikke lenger dybdekotene, da disse er gjemt under det nye kartlaget du har aktivert. For å fikse dette må du gjøre dette kartlaget gjennomsiktig. Juster ned slideren til ca. 70-80%, da får du en fin fargefremstilling av dybdene samtidig som dybdekotene fra det underste kartlaget synes tydelig gjennom skyggerelieffen.

Slik aktiverer du skyggerelieff på en Humminbird Apex.


Vi tar en liten gjennomgang av hva slags tilpasninger du kan gjøre med dataene på Navionics Platinum+ sine kartbrikker. Vi åpner kartmenyen øverst til venstre på skjermen. Her vinner vi en rekke valgmuligheter, men vi går ned til "Chart Options". Videre under "Navionics settings" Finner vi på rekke og rad; "Depth", "Marine", "Underwater", "Land", "SonarCharts", "SonarCharts Density" og "Community Edits". Sistnevnte er justeringer i kartlaget basert på logging fra brukere. De fire første gir det mulighet til å justere visning av dybdeinformasjon og slå av og på ulik informasjon i kartlagene. Vi viser ikke noe mer av dette nå, men det er altså en hel rekke tilpasningsmuligheter her.

Gjennomgang av innstillinger for Navionics på Humminbird Apex.


Det neste vi nå skal se på er kartlaget "SonarCharts". Dette kartlaget inneholder rett og slett flere dybdekoter som gir en mer detaljert fremstilling av havbunnen. Disse dataene er av ulik kvalitet avhengig av hvilket område du befinner deg i. Noen områder er meget godt kartlagte, mens andre er mindre kartlagte. I de mindre kartlagte områdene består "SonarChart" av interpolerte dybdekoter basert på loddskudd som kan ha stor avstand fra hverandre. Dette betyr at selv om kartet kan se detaljert ut, så tar det ikke høyde for variasjoner i dybde mellom loddskuddene. I områder som er godt kartlagt, kanskje til og med med multistrålesonar, er det veldig mye å hente ved å slå på "SonarCharts" da dette vil vise flere detaljer på havbunnen på grunn av korte avstander mellom loddskuddene. I menyen kan du også velge hvor tett du vil ha dybdekurvene i "SonarCharts" kartlaget. I bildeserien under viser vi hvordan utseende på kartet endrer seg ved å gå fra standardvisning til å slå på "SonarCharts", først "Low", så "Medium", så "High" og til slutt "Very High". Til slutt topper vi hele greia ved å slå på kartlaget med skyggerielieff. Ser bra ut eller hva?

Nesodden, her ser man hvordan kartet endrer utseende ved å legge til mer og mer detaljer.


Hva kan du forvente av detaljer med Navionics Platinum+?

Vi avslutter med et knippe eksempler fra ulike områder langs hele Norges kyst, samt noen innsjøer. Du kan ikke forvente at samme innstillinger fungerer like bra overalt, bruk tid til å gjøre deg kjent i ditt område og lek med innstillingene til du blir fornøyd med detaljene.

Nedstrandsfjorden, her med SonarCharts satt opp med lav tetthet.

Bildet under viser et område ytterst i Syltefjorden ved Leikanger. Dataene er av meget høy kvalitet, sannsynligvis kartlagt med multistrålesonar, og avslører en rekke spennende formasjoner.

Syltefjorden ved Leikanger.

Neste bilde er utløpet av Nidelva, Trondheimsfjorden. Meget god kvalitet på satellittbilder fra land, mer "standard" kvalitet på skyggerelieff og SonarCharts.

Trondheim sentrum og utløpet av Nidelva.

Vi beveger oss videre ut i Frøyfjorden, for et trent øye er det enkelt å se at skyggerelieff og SonarChart er basert på ganske ordinære data, enkleste måten å se dette på er de avrundede dybdekonturene som tyder på interpolering mellom loddskudd med litt avstand mellom hverandre. Likevel, den informasjonen som er der popper fint frem.

Frøyfjorden, eksempel på område som foreløpig mangler detaljert kartlegging.

Et meget godt eksempel på visning av data fanget med multistråleekkolodd, her ser vi vraket av Blücher rett øst for Askholmene i Drøbak.

Blücher fanget opp under kartlegging med multistrålesonar.

Hva med noen bilder fra Eggakanten kartlagt med multistrålesonar? Kan røpe at det også er kartlagt med høy detaljgrad lenger ut på dypet, så her er et mulig å finne noen "easter eggs".

Eggakanten, kanskje det mektigste dyphavsområdet langs Norges kyst.


Storskaltaren, et legendarisk storfiskområde vest i havet for Sørøya. Her er det enkelt å finne alle grunnetoppene, gitt at du noen gang kommer deg ut hit. Det er en opplevelse få forunt, og står på "bucketlista" til undertegnede.

Storskaltaren vest for Sørøya.

Klovholmane i Herøyfjorden utenfor Sandanger. Veldig bra kvalitet på data.

Klovholmane i Herøyfjorden.

Zoomer vi litt mer ut så ser vi at samme område i Herøyfjorden har en eksepsjonell høy detaljgrad på dataene

Herøyfjorden i all sin prakt.

Marstein fyr og Krossfjorden utenfor Bakkasund.

Krossfjorden og Marstein fyr.

Vi avslutter med noen eksempler fra ferskvann, vi starter med Mjøsa.

Mjøsa, bilder viser Helgøya, Nøssundet og utseilingen fra Tjuvholmen.


Sist ut er Vansjø, som nok kanskje er den best kartlagte innsjøen vi har i Norge.

Vansjø, Norges best kartlagte innsjø.

Oppsummering

Mengden av kartdata som nå er tilgjengelig er nærmest grenseløs, og med frislipp av detaljerte kystdata under 30m kan vi vente oss mye, mye mer i tiden som kommer. Hvorvidt du har bruk for dataene avhenger helt av hva du normalt bruker kartet til på sjøen. For fiske, teinesetting og f.eks. dykking er slike data et eksepsjonelt bra hjelpemiddel. Det er lett å dra parallellen til da Google Maps kom med verdensomspennende satellittbilder som gjorde leting etter flyvrak, skjulte bosettinger, fortidsminner etc. til en lek foran PC'en. På samme måte kan du nå lete frem nye fiskeplasser, utforske nye områder og planlegge fisketuren fra kartplotteren mens du ligger til kai, eller til og med fra sofaen hvis du investerer i et abonnement på Navionics sin app for mobil og nettbrett.

Navionics Platinum+ støtter alle de store merkene av kartplottere, bildene i denne artikkelen er hentet fra en Humminbird Apex 16, men Humminbird Solix støtter også Platinum+. Humminbird Helix støtter Navionics+, det betyr støtte for SonarCharts, men ikke satellittbilder og skyggerelieff.

Håper du fant denne artikkelen nyttig, ta gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til Navionics Platinum+ sammen med Humminbird sine modeller.


Hilsen Atle

280 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page