top of page

Guide - Simrad kartplotter/ekkolodd og givere

Oppdatert: 16. feb.

I løpet av det siste året har jeg fått et økende antall henvendelser fra lesere som ønsker råd knyttet til kjøp av kartplotter/ekkolodd og valg av givere. I denne artikkelen tar vi derfor en gjennomgang av hva du har å velge i av kartplottere og ekkolodd samt givere. Vi ser også nærmere på de ulike ekkoloddteknologiene som er tilgjengelige, tar for oss ulike frekvenser og konevidder og hvilken virkning disse har på ekkoloddvisningen. Fokuset vil naturlig nok være på Simrad, men noe av det jeg skriver om vil også være relevant for andre merker.


Hvilke valgmuligheter har du?

Vi starter med en liten gjennomgang av de kartplottere/ekkolodd som er på markedet i dag. Eldre utgåtte modeller som kan kjøpes på bruktmarkedet kan også være gode alternativer, men jeg kommer ikke til å gå inn på disse i denne artikkelen.


Simrad Cruise

Cruise er Simrad sin budsjettvennlige innstegsmodell med fokus på enkelhet og brukervennlighet. Den har sin styrke på kartplottersiden, men har også ekkoloddfunksjonalitet. Cruise kommer i 3 størrelser, 5, 7 og 9 tommer skjerm. Cruise har ikke touch skjerm, men knappebetjening med et navigeringshjul som gjør det enkelt å betjene enheten under alle mulige forhold. Inkludert i prisen får du et verdensomspennende basiskart, innebygget chirp ekkolodd og en standard 83/200khz giver som også gir deg medium og high chirp. Ekkoloddet støtter ikke downscan eller sidescan. Giveren til Cruise kommer med samme tilkobling som Lowrance Hook, men du kan koble til andre givere via adapterkabel. Cruise har ikke mulighet for nettverk, verken NMEA2K, ethernet eller wifi.


Målgruppe:

Eiere av mindre fritidsbåter som ønsker en budsjettvennlig plotter, enkel installasjon og en brukervennlig opplevelse på sjøen. Båteiere med hovedfokus på kart og navigasjon men med behov for å kunne lese bunn og se fisk med ekkoloddet i grunnere, kystnære farvann.

Simrad sin egen presentasjon av Cruise.


Simrad GO

GO er nok kanskje den mest populære og mestselgende enheten fra Simrad. Med GO får du en meget god kartplotter og samtidig et ekkolodd som gir den nødvendige ytelsen til både kystnært fiske og havfiske. GO kommer i en rekke størrelser, 5, 7, 9 og 12 tommer med touchskjerm uten betjeningsknapper. Den har innebygget chirp ekkolodd med støtte for downscan, sidescan og forwardscan, selges enten uten giver eller i prisgunstig pakke med HDI 83/200 (med DownScan) eller Active Imaging 3-1 giver (83/200 kHz + DownScan + SideScan). Den har NMEA2K nettverk, hvilket betyr at du bl.a. kan koble til og styre en autopilot, vise motordata eller f.eks. koble til musikkspiller. På modellene GO7 XSR, GO9 XSE og GO12 XSE har du også mulighet til å koble til Simrad radar. Go har wifi og ethernet som da er begrenset til radar. Det ryktes dog at Go12 også vil få støtte for deling av kart og ekkolodd over ethernet ved neste softwareoppdatering.


Målgruppe:

Eiere av små og mellomstore fritidsbåter og sportsfiskere som ønsker en kombinasjon av kartplotter og ekkolodd med valgmuligheter for tilkobling av ekstrautstyr som f.eks. autopilot og radar men uten behov for sammenkobling av flere skjermer i nettverk.

Simrad sin egen presentasjon av Go.


Simrad S2009/S2016

S2009/S2016 er også kjent som "sjarkekkoloddet" og det er ikke uten grunn. Dette er et kraftig 1kw ekkolodd uten kartplotter og er laget med yrkesfiskere og kravstore fritidsfiskere som målgruppe. S2009/S2016 kommer som navnene tilsier, i to skjermstørrelser, 9 og 16 tommer, uten touch. Siden dette er et rent 2D ekkolodd er skjermen plassert på høykant for å utnytte mest mulig av dybdeskalaen. Du får NMEA2K og ethernet, men ikke wifi. Den har også egen minnekortluke for f.eks. lagring av loggfiler.


Målgruppe:

Yrkesfiskere og kravstore fritidsfiskere som ønsker et kraftig dedikert ekkolodd for havfiske.

Simrad S2009.

Simrad NSS Evo3S

NSS Evo3S er toppmodellen til Simrad og gir deg alt du trenger av både navigasjons- og ekkoloddfunksjonalitet. Evo3S erstattet Evo3 i 2020 og hovedforskjellen mellom Evo3 og Evo3S er en mye raskere prosessor i Evo3S. Evo3S kommer i 9, 12 og 16 tommer touchskjerm inkl. betjeningsknapper, innebygget 1kw dual channel chirp ekkolodd med støtte for Forwardscan, Downscan, Sidescan og Structurescan 3D. Den har NMEA2K, ethernet, wifi og bluetooth tilkobling samt støtte for tilkobling av kamera, inkludert FLIR termisk kamera. Simrad NSS Evo3 og Evo3S vil også få direkte støtte for den nye Active Target giveren ved neste softwareoppdatering. Du kan koble til autopilot og radar og også sammenkoble NSS Evo3S i nettverk sammen med andre enheter i NSS-serien eller f.eks. et S2009/2016 ekkolodd.


Målgruppe:

Eiere av mellomstore og store fritidsbåter samt sportsfiskere som ikke ønsker å gjøre noen kompromisser, verken på kvalitet, pris eller fleksibilitet. Den typiske eier av en NSS Evo3/3S har gjerne flere enheter koblet sammen i nettverk inkludert autopilot, radar og/eller andre komponenter tilkoblet via enten NMEA2K eller ethernet.

Her gjør jeg en liten gjennomgang av NSS Evo3S.


Chirp, Downscan, Sidescan, Forwardscan, hva betyr alt dette?

Det er mange ulike begreper i omløp og dersom du ikke er kjent med de ulike ekkoloddvisningene som er tilgjengelige kan det være litt forvirrende. Vi tar en kjapp gjennomgang av hva de ulike teknologiene gjør på et helt overordnet nivå.


2D visning:

Dette er det de aller fleste forbinder med ekkolodd. de mest vanlige frekvensene som benyttes er 50, 83 og 200khz i tillegg til chirp som er en teknologi som kombinerer flere frekvenser for å oppnå et enda klarere bilde. Selve strålen er kjegleformet og kan sammenlignes med en lommelykt som lyser ned på bunnen. Ekkoet fra denne strålen settes sammen av en rekke bilder som viser bunnen på skjermen din sett fra siden mens skjermen ruller fra høyre mot venstre. Fisken vises som buer som peker nedover.

Typisk eksempel på 2D ekkoloddbilde med fisker vist som buer.

Forwardscan visning:

Dette er i praksis et 2D ekkolodd som monteres i baugen på båten og peker fremover foran båten. Formålet med dette er å kunne identifisere grunner og skjær som måtte dukke opp foran båten i områder som er dårlig kartlagt og på den måten unngå grunnstøtinger. Forwardscan er ikke spesielt vanlig å montere på vanlige fritidsbåter eller sportsfiskebåter.

Eksempel på skjermbilde med Simrad Forwardscan.

Downscan visning:

Her skytes det en puls med høyere frekvens, 455khz eller 800khz, konen er ikke kjegleformet men oval, smal i lengderetningen og bredere til sidene. Dette gir et veldig detaljert bilde av bunnen sett fra siden. Det er mulig å identifisere gjenstander som steiner, stokker og andre strukturer på bunnen. Fisk vises som prikker.

Eksempel på Downscan, detaljert visning av bunn samt fiskestim.

Sidescan visning:

På samme måte som for Downscan skytes det en puls på 455khz eller 800khz, men nå er kjeglen enda smalere i lengderetningen og enda bredere i sideretningen og bilder du ser på skjermen viser bunnen under båten sett ovenfra, rullende fra toppen av skjermen og nedover. I denne visningen ser du ikke bare det som er rett under båten, men også ut til hver side.

Eksempel på Sidescan, strukturer på babord side av båten, flere små fiskestimer under båten.

3D visning:

Her får du i tillegg til Downscan og Sidescan med meget god ytelse får du også mulighet til å vise et 3D-bilde av bunnen på skjermen i båten. Structurescan 3D krever en ekstra boks i tillegg til selve giveren.

Eksempel på Structurescan 3D.

Realtidsvisning:

Enkelt fortalt kan realtidsvisning sammenlignes med et ultralydbilde. I motsetning til vanlig 2D-visning og Downscan/Sidescan hvor bildet settes sammen av en rekke bildestriper og ruller fra høyre mot venstre eller topp mot bunn av skjermen, oppdateres hele skjermen kontinuerlig. Hvor detaljert visningen er avhenger av hvilken giver du velger, Lowrance Livesight eller Lowrance Active Target.

Livesight ekkolodd.
Active target ekkolodd.

Frekvens og konevinkel, hvilken effekt har det på bruken?

Det er utrolig mange detaljer man kan dykke ned i når det kommer til ekkoloddgivere, men for oss vanlig dødelige kan det være greit å holde ting litt overordnet. La oss først ta for oss frekvens og hvilken effekt frekvens har på ekkoloddbildet ditt. De mest vanlige frekvensene er 50khz, 83khz, 200khz (såkalt 2D ekkolodd) og 455khz og 800khz (såkalt scannende ekkolodd). En frekvens på 200khz betyr at giveren sender ut 200.000 lydpulser hvert sekund! Hver lydpuls får et retursignal, vi kaller det ekko, som giveren igjen plukker opp. Det er tidsforskjellen mellom da signalet ble sendt ut og til det kom tilbake som utgjør beregningen av dybden.

Som en generell regel kan vi si at lavere frekvens når dypere i vannet men gir mindre detaljer, mens høyere frekvens gir mer detaljer, men på bekostning av dybde. Scannende ekkolodd benytter 455khz og 800khz og det er dette, kombinert med den smale konevinkelen, som gir de fotorealistiske bildene av det som befinner seg under båten din.

Dette bringer oss videre til konevinkel og hvilken betydning denne har for det du ser på skjermen din. Som en generell regel kan vi si at jo lavere frekvens en giver har, jo videre konevinkel har den. Dette er dog ikke en regel uten unntak. En bred konevinkel lar deg se mer av det som er under båten din, altså viser den et større område under båten. Dette er bra dersom formålet er å finne fisk som svømmer pelagisk under båten, men mindre bra for å lete etter fisk som står nær bunn fordi den brede konen gjør at du mister bunndetaljer. En smal konevinkel viser mer detaljer, både i vannsøylen og av bunnen, men i et mindre og mer konsentrert område. Smal konevinkel egner seg til å lete etter fisk som står på eller veldig nær bunn.


Det finnes så mange ulike givere, hva er forskjellen på dem?

Nå som du har fått en viss forståelse av de ulike begrepene kan du stille deg følgende spørsmål:

 • Fisker du i ferskvann eller saltvann?

 • Driver du med trolling, spinnfiske eller havfiske?

 • Fisker du mest grunt eller drar du ut på de store dypene?

 • Fisker du mest pelagisk eller leter du etter fisk nær bunnen?

 • Har du behov for å se fotorealistiske gjengivelser av bunnen for å kunne se steiner, stokker og andre bunnstrukturer eller klarer du deg med vanlig 2D-ekkolodd?

Innvendig, gjennomgående eller hekkmontert giver?

Det finnes hovedsakelig tre ulike måter å montere giveren i båten på. Valget av type montering avhenger av mange faktorer, men skrogets utforming spiller som regel en stor rolle her.

Innvendige givere monteres på innsiden av skroget, enten ved å limes fast med f.eks. epoxy, eller montert i en kasse i et bad av f.eks. frostvæske. Fordelen med innvendig giver er at du slipper å bore hull i skroget ditt, ulempen er at giveren må skyte signalet gjennom skroget, noe som vil føre til et signaltap og dermed ikke ha like god effekt som en tilsvarende giver som er gjennomgående eller aktermontert.

Gjennomgående givere er givere som går gjennom skroget, altså må du bore hull i skroget ditt for å montere dem. Her skiller vi på "flushmontert" og givere med fairring. En flushmontert gjennomgående giver går nesten i ett med skroget og vil gi veldig gode signaler ved de fleste hastigheter. Flushmontert gjennomgående giver er i mange tilfeller en optimal løsning dersom du vil ha mest mulig ut av giveren din.

Siste variant er hekkmontert giver, det er nok denne som er mest vanlig blant mindre fritids- og sportsfiskebåter. Denne type giver skrus på utvendig på akterspeilet på båten din. Dersom du har lyst å lese mer om hvordan du bør montere en aktermontert giver så kan du lese denne artikkelen.


Simrad og Lowrance sine egne givere

La oss ta en titt på de mest vanlige giverne og deres bruksområder. Jeg har ikke mulighet til å gå i dybden på hver giver, dette er en egen vitenskap som blir altfor omfattende i denne artikkelen. Ta gjerne en titt på Erik Grimsøen og Team Colibri sine artikler på dette temaet. Her begrenser vi oss til frekvens og konevinkel og hvilken effekt dette har på bruksområdene.

Dette er et utvalg av de mest vanlige giverne, men det finnes flere å velge mellom.


Standard HST-WSBL 83/200khz

Dette er alternativet for deg som kun er ute etter en giver for standard bruk, du er mest interessert i å kunne lese av dybden og se fisk i vannsøylen under båten din.

Standard HST-WSBL 50/200khz og 83/200khz

HDI 50/200/455/800khz og 83/200/455/800khz

Ganske lik og samme bruksområde som HST-WSBL men har i tillegg Downscan, men ikke Sidescan.

HDI 50/200/455/800khz og 83/200/455/800khz

Active Imaging 3-1 83/200/455/800khz

Dette er løsningen for deg som ønsker både 2D, Downscan og Sidescan uten å måtte montere flere ulike givere på båten.

Active Imaging 3-1 83/200/455/800khz.

Structurescan 3D 455khz Downscan/Sidescan/Structurescan 3D

Dedikert giver for Downscan, Sidescan og Structurescan 3D. Ganske likt bilde som Active Imageing på Downscan og Sidescan, men opererer bare i 455khz frekvens og har betydelig bedre rekkevidde.

Livesight

Enkelt fortalt kan Livesight sammenlignes med et ultralydbilde. I motsetning til vanlig 2D-ekkolodd og Downscan/Sidescan hvor bildet settes sammen av en rekke bildestriper og ruller fra høyre mot venstre eller topp mot bunn av skjermen, oppdateres hele skjermen kontinuerlig. Livesight har en forholdsvis vid kone så du får ikke like mye detaljer som ved tradisjonell Downscan. Fisk vises stort sett som "klumper" grunnet den vide konen. Livesight krever en ekstra modul for å kunne brukes på Simrad NSS Evo3.

Livesight giver.

Active Target

Dette er samme teknologi som Livesight, men med høyere frekvens og smalere kone. Dersom Livesight kan kalles ultralydversjonen av 2D-ekkolodd så kan vi godt kalle Active Target ultralydversjonen av Downscan pga. den smalere konen. Hele skjermen oppdateres kontinuerlig og du ser nærmest en svart/hvit kameravisning av bunnen under eller foran båten. Active Target er direkte kompatibel med Simrad NSS Evo3S i kommende softwareoppdatering våren 2021.


Active Target giver og modul.

Givere fra Airmar

Airmar fører en lang rekke givere som er kompatible med Simrad sine enheter. Jeg går ikke nærmere inn på valgmulighetene her, dette får vi ta i et eget innlegg senere. I mellomtiden kan du ta en titt på hva de har å tilby av chirp-givere her.


Så, hva bør du velge?

Feilen mange gjør når man kjøper sin første kartplotter/ekkolodd er at man ikke er bevisst nok på hva slags funksjoner man trenger og til hvilket formål produktet skal benyttes. "Hvilken kartplotter er best", "hvilket ekkolodd er best" er de klassiske spørsmålene jeg stadig ser i diverse forumer og sosiale media. Faktum er at det ikke finnes noe korrekt svar på det spørsmålet, det avhenger helt av hva du skal bruke produktet til samt hva slags budsjett du har. Noen ting du bør ha tenkt gjennom før du handler:

 • Hva er budsjettet mitt?

 • Trenger jeg kun kartplotter, en kombienhet (kartplotter/ekkolodd) eller kun ekkolodd?

 • Hvis jeg skal ha ekkolodd, trenger jeg funksjoner som downscan og/eller sidescan?

 • Vil jeg ha mulighet til å velge ulike type givere inkludert givere fra Airmar?

 • Trenger jeg vise flere skjermbilder samtidig, og i så fall hvilken skjermstørrelse trenger jeg?

 • Trenger jeg å koble til autopilot eller vise f.eks. motordata på skjermen?

 • Skal jeg koble til flere enheter i nettverk eller tilkoble radar?

 • Trenger jeg wifi og/eller bluethoth?

Marin elektronikk er dyrt, bruk god tid på å sette deg inn i utvalget og ditt eget behov før du bestemmer deg. Snakk med noen som allerede har tilsvarende utstyr ombord i båten sin. Det finnes flere grupper på bl.a. Facebook med mye kompetanse, her i Norge har vi for eksempel gruppa "Ekkolodd og marin elektronikk".


Håper denne artikkelen var nyttig! Har du spørsmål knyttet til kjøp av utstyr fra Simrad er du velkommen til å ta kontakt så skal jeg forsøke å svare så godt jeg kan.


Hilsen Atle

2 779 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page