top of page

Tråling i Skagerrak - Bør det ikke være likhet for loven?

Oppdatert: 4. feb. 2022

Visste du at det akkurat nå pågår tråling etter gytende kveite i Skagerrak, dette til tross for at dette fisket er forbudt i Norge sør for 62 grader i tidsrommet 20. desember til 31. mars? Ikke det? Da bør du lese videre. Danske trålere kan nemlig fritt fiske etter kveite helt inn til bare 4 nautiske mil fra den norske kystlinjen takket være en fiskeriavtale mellom Norge, EU og Storbritannia.

Denne danske tråleren er bare en av flere som tråler i gyteområdene i Skagerrak akkurat nå.

Miljøet i havet, og spesielt i Oslofjorden og Skagerrak, er noe som har engasjert meg mer og mer de siste årene. Vi som fisker aktivt i Skagerrak, både sportsfiskere, fritidsfiskere og yrkesfiskere har sett utviklingen i mange år. Det er noe urovekkende som skjer med livet i havet og årsakene er komplekse. For 30 år siden var det et eventyrlig fiske etter kveite utenfor Langesund men denne bestanden er nå bare en skygge av seg selv.


På vinteren samles den gjenværende bestanden av kveite ute i Skagerrak for å gyte, og i selv om kveita i Norge er fredet sør for 62 grader i perioden 20. desember til 31. mars gjelder ikke dette forbudet for danske fiskebåter. Akkurat nå pågår det et fiske etter gytende kveite ute i Skagerrak, og danske trålere er observert helt inn til 4 nautiske mil fra den norske kystlinjen som er grensen som er satt i avtalen mellom Norge, EU og Storbritannia. Det ryktes sågar at kystvakten har vært ute og jaget utenlandske trålere som prøver seg innenfor grensen.

Bilder fra en dansk tråler sin kveitefangst i Skagerrak nå i januar.


Jeg skal ikke påberope meg noen spesiell kompetanse på verken fiskekvoter eller lovverk her, formålet med dette innlegget er fra min side å belyse en problemstilling som jeg synes bør tas tak i. At danske og andre utenlandske trålere har fritt spillerom til å utføre dette fisket, mens den norske flåten ikke har samme mulighet får være så sin sak. Jeg mener dette fisket burde vært stoppet helt og holdent, uavhengig av nasjonalitet på fiskeflåten!


Et raskt søk på statistikk hos det danske Miljø- og Fødevareministeriet viser at det i 2021 er tatt opp totalt over 34 tonn i månedene desember til og med mars. Bare i januar i år er det registrert nesten 30 tonn! Og da skal vi huske på at den allerede sårbare kveita er et lett bytte i denne perioden da den samler seg i spesifikke områder for å gyte.

NB! Jeg gjør oppmerksom på artikkelen opprinnelig innholdt en tabell med tall for hellefisk (blåkveite) og ikke helleflyndre (kveite). Nedenforliggende tabell viser tall for kveite slik rapporttjenesten til danske Miljø- og Fødevareminesteriet presenterer dem.

Fangststatistikk for Skagerrak for kveite i månedene desember til og med mars. Kilde: Miljø- og Fødevareminesteriet.

Selv med alt fokuset som har vært rundt miljøet i verdenshavene generelt og særlig situasjonen i Oslofjorden og Skagerrak så må det være mulig å stille seg selv spørsmålet; lærer vi aldri? Stopper det ikke før havet er tomt? Fiske på gytende kveite er bare en av mange aktiviteter som foregår nå som helt åpenbart er skadelig for miljøet i Skagerrak.


Hva kan vi "vanlige" folk gjøre med dette? Selv føler jeg meg ganske maktesløs. Men som forbrukere har vi en ganske stor makt om vi klarer å stå sammen. Dersom du bryr deg om miljøet i Oslofjorden og Skagerrak så er min klare oppfordring; ta deg tid til å lese deg opp på situasjonen, og dersom du er enig i mine betraktninger så bør du velge bort sjømat som kommer fra tråling i disse områdene! Det er vanskelig, jeg møter meg selv i døra fordi jeg er veldig glad i skalldyr og reker spesielt. Likevel, når man ser på konsekvensene så bør det være en bismak på disse produktene som er så stor at man velger det bort til fordel for mer bærekraftig høstet råvarer!


Er det håp for Oslofjorden og Skagerrak? Fremtiden vil vise det, og klokken tikker. Raskt.


Hilsen Atle

3 374 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page