top of page

Temakart - Verneområder kysttorsk

Informasjon om kartet

Dette kartet viser forbudssonen for fiske etter kysttorsk fra Telemark til Sverige. Denne gjelder hele året.
I tillegg viser kartet stengte gytefelt for perioden 1. januar-30.april. I disse områdene er alt fritidsfiske forbudt i denne perioden. Unntaket er fiske etter laks og sjøørret.

Kartet under viser verneområdene for kysttorsken i Skagerrak. Zoom inn for å se mer detaljer.
 

Nedlastbart kart for Simrad, Lowrance og B&G
Screenshot_2020-01-08_20.24.41.png

Det nedlastbare kartet er kompatibelt med et utvalg kart fra C-Map. Hovedkategori er "Verneområder kysttorsk" og følgende underkategorier finnes:

  • Fredning kysttorsk årlig

  • Totalfredet gyteområde jan-april

Temakartet finnes i følgende versjoner (klikk på linken for nedlasting):​

Det nedlastbare kartet er kompatibelt med et utvalg kart fra C-Map. Hovedkategori er "Verneområder kysttorsk" og følgende underkategorier

Fremgangsmåte for nedlasting og bruk av kartet vises i denne filmen:

NB! Kartene som ligger tilgjengelig på denne siden er kun for privat bruk på eget ansvar. De skal ikke videreselges eller på annen måte distribueres utenfor denne siden.

Tilbake til hovedsiden for kartportalen

bottom of page