top of page

Endringer i lakse- og innlandsfiskloven - Slik jeg ser det

De fleste har sikkert fått med seg at det ble vedtatt noen endringer i lakse- og innlandsfiskloven i sommer. Denne loven har mye bra for seg, men i siste endringen ble det lagt til en setning i §37 som har fått mange sportsfiskere til å steile. Formålet slik jeg tolker det er å stoppe bruk av såkalte "keepnet", "karpesekker" og andre midlertidige oppbevaringsmetoder for levende fanget fisk. Dessverre er det brukt en litt upresis formulering som gir rom for en strengere tolkning av punktet enn det som faktisk er formålet.

"Fisk som fanges og ikke settes ut umiddelbart, skal avlives omgående." (§37 i lakse- og innlandsfiskloven)

Denne setningen er selvsagt lett å tolke i strengeste mening, noe da også veldig mange har gjort. Hva menes egentlig med "umiddelbart"? Jeg registrer at veldig mange tolker dette som at det nå blir ulovlig å måle og fotografere fisken før man setter den ut igjen. Det ville i så fall fått enorme konsekvenser for sportsfiske i Norge. Ikke bare ville alle konkurranser som innebærer å legge fisken på en måleplanke for å fotografere den, for så å slippe den ut igjen bli ulovlig, men også alle former for troféfotografering av fisk vil være ulovlig. Dersom vi i tillegg legger forslaget til straffegebyr, som for øvrig er ute til høring nå til grunn, så risikerer du altså 12.000kr i bot for å ta bilde av deg selv mens du poserer med en fisk før du slipper den ut igjen.

Ulovlig å sette ut fisken etter dette? Hvis man vil tolke loven i verste mening, så ja det vil det være.

Høres dette fornuftig ut? Nei, selvfølgelig gjør det ikke det. Og det er nettopp derfor jeg mener at mange tolker endringen i loven langt strengere enn nødvendig og dermed grovt overdramatiserer konsekvensene.

For all del, jeg synes selv det er en tullete endring. Jeg har ingenting i mot bruk av verken keepnet, karpesekker eller livewell. Men etter min mening er det altså akkurat denne praksisen loven vil til livs, ikke måling og fotografering av fisk før den slippes ut igjen. Og hvis vi i tillegg tar hensyn til hvor vanskelig det vil være å håndheve loven i dens strengeste tolkning, tror jeg de fleste av oss har lite å frykte. Man kan tenke seg at det er relativt enkelt for et fiskeoppsyn å sjekke om en fisker midlertidig oppbevarer fisk i en eller annen form. Å straffe en fisker for å ha tatt bilde av fisken før den settes ut igjen derimot, vil kreve at oppsynet tar deg "på fersken" mens du utfører "ugjerningen". Og selv da vil det være høyst diskuterbart hvorvidt fisken ble umiddelbart satt ut igjen eller ikke.

Gjenutsetting av fisk er et viktig tiltak for å sikre et bærekraftig fiske, kamera eller ei.


Jeg har full forståelse for, og støtter sportsfiskere som har midlertidig oppbevaring av levende fisk som en del av praksisen sin. Resten av oss tror jeg fortsatt kan ta det med ro og dokumentere fisken slik vi pleier, uten å bekymre oss for å bli forelagt med gebyrer på inntil 12.000kr.

Så får vi håpe at det på en eller annen måte går an å få omgjort eller endret vedtaket ved å f.eks. endre ordlyden fra "umiddelbart" til noe som antyder at kortvarig oppbevaring av levende fisk før gjenutsetting er lov.


PS: Merk at loven gjelder for ferskvannsfisk og anadrome arter i sjøen (ørret og laks). I sjøen ellers kan du fortsatt trygt la barna oppbevare strandkrabber og småfisk i ei balje på bryggekanten dersom du ønsker det.


Hilsen Atle

264 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page