top of page

Det store sjøkartprosjektet del 4 - Dybdekart HD

Oppdatert: 22. apr. 2021

Nå er det snart to år siden jeg startet arbeidet med å lage mitt eget dybdekart for Skagerrak, et prosjekt hinsides all fornuft som involverte kartlegging av over 35.000 kvadratkilometer med havområder fra indre Oslofjord og helt ned til Kristiansand. I år har vi høstet fruktene av dette arbeidet ved å hente opp en rekke imponerende fangster på fiskeplasser som er identifisert via dette kartet. Det siste året har kvaliteten på tilgjengelige data i Norske havområder økt betraktelig og dette inspirerte meg til å ta arbeidet et steg videre. Resultatet er et dybdekart over Oslofjorden og Skagerrak som har en detaljgrad som er hinsides alt annet jeg har sett av tilgjengelige dybdekart for vanlige fritidsfiskere!

Eksempel på 3D-visning i Reefmaster, ytre Oslofjord.

Det første dybdekartet for Skagerrak var et særdeles utfordrende arbeid i form av innsamling av nødvendig data samt antakelig hundrevis av timer med bearbeiding av disse dataene. Dette arbeidet kan du lese om her. Da jeg startet arbeidet med det nye kartet gjenbrukte jeg alle data fra tidligere arbeid, men supplerte med nye og mer nøyaktige data i de områder hvor disse var tilgjengelig. Det betyr at tidligere data som bestod av interpoleringer av ulike eldre dybdemålinger nå er byttet ut med dybdescanning i 50m, 25m og 5m grid utført med multistråleekkolodd. Disse dataene muliggjør en helt unik visualisering av havbunnen og avslører kanter, kløfter og topper som ikke har vært mulig å i identifisere med vanlige sjøkart. Kartet har sin store styrke i visualiseringen av strukturer på dypere vann. Det er fortsatt slik at kvaliteten på data nær land varierer veldig fra område til område. Dette er altså et kart som egner seg best til havfiske og mindre bra til sjøørretfiske, selv om det også kan brukes til dette formålet.

Det gamle dybdekartet for Skagerrak til venstre, HD-versjonen til høyre.

Selve kartet har en helt ny fargepalett som i motsetning til det første dybdekartet denne gangen fordeler seg over hele dybdeskalaen slik at det er veldig lett å lese og forstå dybdene. Fargepaletten er nå satt som RGB, noe som gjør at fargene på kartet kan interpoleres mellom hverandre i Reefmaster og videre på plotteren og dermed gir kartet et mye mykere utseende uten brå overganger mellom fargene. Fargeskalaen er som følger, merk at fargene har ulike graderinger gjennom hele skalaen (oransje går f.eks. fra mørk oransje til lys oransje, gul går fra mørk gul til lys gul etc.):

0m-100m - Orange

100m-300m - Gult

300m -400m - Grønt

400m-700m - Blått

700m og dypere - Lilla

Fargepaletten i det nye kartet. Her vises Hvalerdypet.

Det er lagt opp til 10m dybdeintervall denne gangen også, med 2m intervaller mellom 0m og 10m dybde. I tillegg har jeg denne gangen laget en "shaded relief" (heretter omtalt som SR) av kartet. SR er en slags skyggelagt 3D-visning av dybdekartet sett ovenfra, noe som gir en veldig fin visualisering av dybdekonturene. Sammen med SR har jeg også lagt på flyfoto av landområdene. SR og flyfoto slår du på ved å velge "Shaded relief" i kartmenyen på plotteren. Når dette er gjort er det to måter å få frem SR på. Ene måten er å zoome så langt ut at de vanlige dybdekotene slår seg av. Dette er en veldig fin måte å gjøre det på når du skal lete etter nye fiskeplasser. Dersom du vil ha SR på når du har zoomet inn på et mindre område må du slå av de fargede dybdekotene under "categories" i menyen. Alle disse dataene tar mye plass og zip-filen du kan laste ned er derfor denne gangen på litt over 1GB og ferdig pakket ut på minnekortet er kartet hele 7,5GB stort.

Shaded relief versjonen av kartet vist på en Simrad NSS16 Evo3S.

Jeg har de siste to årene lagt ned mange hundre timer med arbeid for å legge ut gratis nedlastbare kart på bloggen. Dette kommer jeg til å fortsette med. Jeg har likevel bestemt meg for å gjøre et unntak for "Krokodille Skagerrak HD", rett og slett fordi det ligger så mye arbeid bak akkurat dette kartet, og fordi resultatet er et kart som er mer detaljert enn noe annet dybdekart tilgjengelig for vanlige fritidsfiskere pr. i dag. Krokodille Skagerrak HD blir derfor mulig å kjøpe for 200kr via kartportalen på denne nettsiden. For 200kr får du et superdetaljert dybdekart over Skagerrak som dekker hele området fra indre Oslofjord til Kristiansand, det er over 35.000 kvadratkilometer med havområder. I tillegg til selve dybdekartet får du også SR-versjon inkludert flyfoto over landområdene. Det er mye informasjon for en relativt liten sum penger! Kartet kan lastes ned ved at du fyller ut et lite skjema med navn og epostadresse og samtykker til å betale for for å laste ned kartet. Når skjemaet er sendt inn blir du tatt videre til nettsiden hvor du laster ned kartet. Navn og epostadresse kommer ikke til å brukes til noe annet enn å holde oversikt over hvem som har betalt og denne informasjonen kommer ikke til å bli videreformidlet eller benyttet til noe annet formål enn dette. Eventuelle inntekter jeg får fra salg av kartet vil brukes til å drifte nettsiden og bloggvirksomheten, og dermed også gjøre det mulig for meg å fortsette å lage kart som flere kan dra nytte av.

Nedlastingsskjemaet på kartsiden.

For å lese mer om og laste ned Krokodille Skagerrak HD går du til denne siden som ligger under kartportalen. Som vanlig er kartet kompatibelt med nyere enheter fra Simrad, Lowrance og B&G. Planen er å fylle på med flere dybdekart for saltvann i høy oppløsning etter hvert.


PS: Det gamle dybdekartet for Skagerrak ligger fortsatt ute på bloggen og er selvfølgelig gratis å laste ned dersom du ikke ønsker å betale for HD-versjonen. Det samme gjelder alle temakartene samt dybdekartene fra NVE, disse vil også fortsatt være gratis.


Hilsen Atle

1 884 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page