Guide - Hvordan velge riktig ekkoloddgiver

Oppdatert: juni 30

Det å forstå hvordan en ekkoloddgiver fungerer, og dermed også velge riktig giver til det formålet du trenger, kan være vanskelig for veldig mange. Det er ikke så rart, det er mye å velge i, og mange faktorer som spiller inn. I denne artikkelen har jeg fått hjelp av Morten Blix og Rolf Fossumstuen, to særdeles dyktige karer på dette temaet. Morten har hatt marin elektronikk som hovedfokus siden han startet Ramotech i 2015, nå jobber han som salgsleder hos Norbåt AS, forhandler for Nimbus og Axopar som også bruker Simrad i båtene sine. Rolf har nesten 30 års fartstid som bruker og selger av maritim elektronikk, både fritid og kommersielt. Rolf har tidligere jobbet hos Raymarine men er nå ansatt i Navico.


Innledning

Formålet med denne artikkelen er å gå gjennom de mest vanlige giverne som brukes i Norge. Vi vil ha fokus på bruksområde, effekt, frekvenser, konevinkler, dybde og hvor dypt du kan se fisk. Denne artikkelen er en oppfølgingsartikkel til tidligere utgitt artikkel "Guide - Simrad kartplotter/ekkolodd". Det de fleste som kontakter meg spør om er, hvor dypt når giveren og hvor dypt kan jeg se fisk? Det er ikke noe enkelt svar på det spørsmålet, men på generelt grunnlag kan vi si at de fleste givere (med noen unntak) ser bunn ned til 300m og fisk ned til 100m. Så vil det være mange ting som spiller inn på hvordan en giver vil yte i det enkelte tilfelle.


Vi starter med å ta en generell gjennomgang av de viktigste faktorene som definerer en giver og dens bruksområde.

Illustrasjonen viser bruksområder for ulike givere.

Effekt

Effekten til en giver måles i w (watt) eller kw (kilowatt). Rolf Fossumstuen har en metafor han bruker når han skal forklarer hvordan effekten påvirker giveren.

- Effekt kan sammenlignes med en lengden på en hyssing. Har du høyere frekvens eller bredere kone så brukes den raskere opp!


Frekvens

Frekvensen har altså en direkte innvirkning på hvor dypt du kan nå med giveren din. I tillegg avgjør også frekvensen hvor mye detaljer du ser på skjermen. Høy frekvens gir lavere rekkevidde men mer detaljer, lav frekvens gir mer rekkevidde men mindre detaljer. Skal du ha høy frekvens med likevel nå dypt så må du øke effekten på giveren. Hvis vi tar utgangspunkt i Rolf sin sammenligning så viser eksempelet under hvordan effekten fordeler seg på de ulike frekvensene. Vi ser at med høy frekvens så går det med mer hyssing (effekt) enn ved lav frekvens, noe som igjen gjør at du når dypere med lav frekvens når effekten er lik.


Illustrasjonen viser hvordan frekvens påvirker dybde dersom effekt og konevinkel er lik.

Konevinkel

Konevinkelen kan best sammenlignes med lyset fra en lommelykt og angis i grader. En bred kone viser deg mer av det som er under båten, men gir deg en dårlig beskrivelse av bunnstrukturer. En smal konevinkel vil gi deg en bedre beskrivelse av bunnstrukturene, men du vil se et mindre område under båten. Her er det også viktig å forstå at det du ser på skjermen er en todimensjonal gjengivelse av det ekkoloddgiveren mottar. Det betyr at bunnenlinjen tegnes som et sammensatt bilde som viser totalen av den dypeste og grunneste delen av ekkoet. Er bunnen kupert vil du derfor miste detaljer på bunn dersom du har for bred kone. Leter du etter fisk nær bunn med en bred kone så vil du altså få en "blindsone" hvor du ikke vil kunne se fisk som står nær bunn der det er kupert bunn. På en annen side, du vil se mer fisk som svømmer oppover i vannsøylen med en bred kone enn med en smal kone. Så driver du med pelagisk fiske kan det være en fordel med bred kone for å se mest mulig under båten, leter du derimot etter fisk som står nær bunn så er det en fordel med en smal kone. Jeg har forsøkt å illustrere dette i bildet under her.

Eksempelet illustrerer effekten av bred kone. Skraverte områder viser "blindsone".

Hvis vi oppsummerer disse tre faktorene så kan vi si at det er kombinasjonen av effekt, frekvens og konevinkel som avgjør hvordan giveren oppfører seg. Hvis man har samme effekt og konevidde så vil det altså være frekvensen som avgjør hvor dypt du når. Dersom du skal nå dypere med høy frekvens må du altså øke effekten (eller lengden på hyssingen om du vil).


Givere fra Navico

Vi starter med en gjennomgang av Navico sine egne givere. Jeg har bedt Morten Blix gi en vurdering av de givere som han selv har testet. Morten har fokus på havfiske, så det er naturlig at hans kommentarer er rettet mot bruk til det formålet.


Standard HST-WSBL 83/200khz

Dette er alternativet for deg som kun er ute etter en giver for standard bruk, du er mest interessert i å kunne lese av dybden og se fisk i vannsøylen under båten din. Denne giveren passer til ferskvann og kystnært fiske.

Standard HST-WSBL 50/200khz og 83/200khz

Effekt: 600W

Frekvenser: 83kw/200kw (medium og high chirp)

Konevinkler: 22 grader ved 200khz og 52 grader ved 83khz

Oppgitt dybde fra Navico: 300m

Ser fisk ned til: ca. 100m


HDI 50/200/455/800khz og 83/200/455/800khz

Ganske lik og samme bruksområde som HST-WSBL men har i tillegg Downscan, men ikke Sidescan. HDI 83/200/455/800khz har en bredere kone enn 50/200khz-versjonen og egner seg til ferskvann og kystnært fiske, mens HDI 50/200/455/800khz egner seg til havfiske, men kan også benyttes til ferskvannsfiske og kystnært fiske. I tillegg finnes det en HDI LH versjon (low og high chirp) og denne kan virkelig anbefales til havfiske, den beste varianten av de tre.

HDI 50/200/455/800khz og 83/200/455/800khz

Effekt: 600W

Frekvenser: 50khz/200khz og 455/800khz, 83khz/200khz og 455/800khz LH (low/high chirp og 455/800khz

Konevinkler: 50/200khz=12 grader ved 200khz og 29 grader ved 50khz. 83/200khz=22 grader ved 200khz og 52 grader ved 83khz.

Oppgitt dybde fra Navico: 900m(!)

Ser fisk ned til: ca. 100m


Morten sin vurdering:

Den beste budsjettgiveren fra Navico til havfiske er mitt syn. Den gir overraskende gode bilder og separasjoner. Har også fått gode resultater selv på dypere vann. Stort pluss for Fish Reval funksjonen fra min side.


TotalScan 83/200/455/800khz

Dette var forløperen til Active Imaging 3-1. I likhet med sistnevnte så gir den deg både 2D-ekkolodd, downscan og sidescan i samme giver. Ytelsen er dog ikke like bra som sin etterfølger. Giveren passer for ferskvann og kystnært fiske.


TotalScan 83/200/455/800khz.

Effekt: 600W

Frekvenser: Medium chirp og high chirp

Konevinkler: 22 ved high chirp, 52 ved medium chirp

Oppgitt dybde fra Navico: 305m (chirp), 92m (downscan), 92m (sidescan)


Morten sin vurdering:

Egner seg bedre i ferskvann enn til havfiske i Norge om vi ser på 2D delen etter mitt syn. Helt topp for å lære seg ekko og skanne delen er bra.


Active Imaging 3-1 83/200/455/800khz

Dette er løsningen for deg som ønsker både 2D, Downscan og Sidescan uten å måtte montere flere ulike givere på båten. Giveren passer for ferskvann og kystnært fiske.

Active Imaging 3-1 83/200/455/800khz.

Effekt: 600W

Frekvenser: High og medium chirp

Konevinkler: 22 ved high chirp, 52 ved medium chirp

Oppgitt dybde fra Navico: 45m ved 800khz, 90m ved 455khz

Ser fisk ned til: ca. 100m


Active Imaging 2-1 455/800khz

Samme som Active Imaging 3-1, men denne har kun downscan og sidescan. Dette er løsningen for deg som ønsker en separat dedikert 2D-giver, f.eks. er Airmar TM150M et godt valg sammen med Acitve Imaging 2-1. Giveren passer for ferskvann og kystnært fiske.

Active Imaging 2-1 455/800khz.

Effekt: 600W

Frekvenser: 455khz og 800khz

Konevinkler:

Oppgitt dybde fra Navico: 45m ved 800khz, 90m ved 455khz


Structurescan 3D 455khz

Dedikert giver for Downscan, Sidescan og Structurescan 3D. Ganske likt bilde som Active Imageing på Downscan og Sidescan, men opererer bare i 455khz frekvens og har betydelig bedre rekkevidde. Giveren passer for ferskvann og kystnært fiske.

Structurescan 3D 455khz

Effekt: 300W

Frekvenser: 455khz

Konevinkler: Nær 180 grader for sidescan

Oppgitt dybde fra Navico: 100m dybde og 200m ut til hver side


Givere fra Airmar

Her tar vi en gjennomgang av de givere som produserer av Airmar og som vi mener er mest aktuelle her i Norge. Vi tar med oppgitte data fra Airmar sine nettsider og lar også her Morten Blixt kommentere på de givere han har testet selv. Merk at Airmar sin oppgitte dybde på de ulike giverene er svært nøktert, i praksis vil flere av disse giverne lese bunn langt dypere enn det Airmar selv oppgir.

Airmar navngir sine giverene på en spesifikk måte som gjør det mulig å forstå hva slags giver det er utfra navnet. Første del av navnet angir hva slags montering giveren er laget for, midterste delen inneholder navnet/nummeret for selve giveren mens siste delen sier hva slags frekvensområde giveren opererer i samt evt. om det er en giver som opererer med ekstra vid kone.

TM=Transom Mount

B=Bronze (gjennomgående)

SS=Stainless Steel (gjennomgående)

L= Low chirp frekvensområde

M=Medium chirp frekvensområde

H=High chirp frekvensområde

W=Wide (henviser til konvevinkel)

Eksempel:

TM275LHW - TM=Transom Mount (aktermontert), 275=navn/nummer til giver, LH=Low og High (Low og high chirp) W=Wide.

Det er verd å merke seg at samme giver ofte finnes i flere ulike monteringsalternativer. I tillegg så er det ofte flere givere som bruker étt eller flere like elementer, på tross av ulike navn/nummer. Det betyr at ytelsen på disse vil være identiske når man bruker dette elementet.


P66, B60, P79, B45

Dette er veldig populære innstegsgivere fra Airmar som har vært på markedet i årevis. Passer til ferskvann og kystnært fiske. Giverne har ikke chirp, men opererer med 50/200khz. Giveren passer til havfiske, kystnært fiske og ferskvann.


Airmar P66.

Effekt: 600w

Frekvenser: 50/200khz

Konevinkler: 12 grader ved 200khz og 45 grader ved 50khz

Oppgitt dybde: 353m ved 50khz og 206m ved 200khz

Ser fisk ned til: ca. 100m


Morten sin vurdering:

Trolig veldig lik Navico sin variant (50/200khz HDI), men min mening er att denne er utdatert og Navico varianten som chirper gir bedre bilder. Verden har gått videre.


TM150M, B150M og SS150M

Dette er definitivt en favoritt i trollingmiljøet. Giveren gir en meget god målseparasjon (altså viser enkeltfisker i en stim) og egner seg meget godt til pelagisk fiske i ferskvann og til kystnært fiske.


Airmar TM150M.

Effekt: 300W

Frekvenser: 95-155khz (medium chirp)