top of page

Guide - Hvordan velge riktig ekkoloddgiver

Oppdatert: 30. jun. 2021

Det å forstå hvordan en ekkoloddgiver fungerer, og dermed også velge riktig giver til det formålet du trenger, kan være vanskelig for veldig mange. Det er ikke så rart, det er mye å velge i, og mange faktorer som spiller inn. I denne artikkelen har jeg fått hjelp av Morten Blix og Rolf Fossumstuen, to særdeles dyktige karer på dette temaet. Morten har hatt marin elektronikk som hovedfokus siden han startet Ramotech i 2015, nå jobber han som salgsleder hos Norbåt AS, forhandler for Nimbus og Axopar som også bruker Simrad i båtene sine. Rolf har nesten 30 års fartstid som bruker og selger av maritim elektronikk, både fritid og kommersielt. Rolf har tidligere jobbet hos Raymarine men er nå ansatt i Navico.


Innledning

Formålet med denne artikkelen er å gå gjennom de mest vanlige giverne som brukes i Norge. Vi vil ha fokus på bruksområde, effekt, frekvenser, konevinkler, dybde og hvor dypt du kan se fisk. Denne artikkelen er en oppfølgingsartikkel til tidligere utgitt artikkel "Guide - Simrad kartplotter/ekkolodd". Det de fleste som kontakter meg spør om er, hvor dypt når giveren og hvor dypt kan jeg se fisk? Det er ikke noe enkelt svar på det spørsmålet, men på generelt grunnlag kan vi si at de fleste givere (med noen unntak) ser bunn ned til 300m og fisk ned til 100m. Så vil det være mange ting som spiller inn på hvordan en giver vil yte i det enkelte tilfelle.


Vi starter med å ta en generell gjennomgang av de viktigste faktorene som definerer en giver og dens bruksområde.

Illustrasjonen viser bruksområder for ulike givere.

Effekt

Effekten til en giver måles i w (watt) eller kw (kilowatt). Rolf Fossumstuen har en metafor han bruker når han skal forklarer hvordan effekten påvirker giveren.

- Effekt kan sammenlignes med en lengden på en hyssing. Har du høyere frekvens eller bredere kone så brukes den raskere opp!


Frekvens

Frekvensen har altså en direkte innvirkning på hvor dypt du kan nå med giveren din. I tillegg avgjør også frekvensen hvor mye detaljer du ser på skjermen. Høy frekvens gir lavere rekkevidde men mer detaljer, lav frekvens gir mer rekkevidde men mindre detaljer. Skal du ha høy frekvens med likevel nå dypt så må du øke effekten på giveren. Hvis vi tar utgangspunkt i Rolf sin sammenligning så viser eksempelet under hvordan effekten fordeler seg på de ulike frekvensene. Vi ser at med høy frekvens så går det med mer hyssing (effekt) enn ved lav frekvens, noe som igjen gjør at du når dypere med lav frekvens når effekten er lik.


Illustrasjonen viser hvordan frekvens påvirker dybde dersom effekt og konevinkel er lik.

Konevinkel

Konevinkelen kan best sammenlignes med lyset fra en lommelykt og angis i grader. En bred kone viser deg mer av det som er under båten, men gir deg en dårlig beskrivelse av bunnstrukturer. En smal konevinkel vil gi deg en bedre beskrivelse av bunnstrukturene, men du vil se et mindre område under båten. Her er det også viktig å forstå at det du ser på skjermen er en todimensjonal gjengivelse av det ekkoloddgiveren mottar. Det betyr at bunnenlinjen tegnes som et sammensatt bilde som viser totalen av den dypeste og grunneste delen av ekkoet. Er bunnen kupert vil du derfor miste detaljer på bunn dersom du har for bred kone. Leter du etter fisk nær bunn med en bred kone så vil du altså få en "blindsone" hvor du ikke vil kunne se fisk som står nær bunn der det er kupert bunn. På en annen side, du vil se mer fisk som svømmer oppover i vannsøylen med en bred kone enn med en smal kone. Så driver du med pelagisk fiske kan det være en fordel med bred kone for å se mest mulig under båten, leter du derimot etter fisk som står nær bunn så er det en fordel med en smal kone. Jeg har forsøkt å illustrere dette i bildet under her.

Eksempelet illustrerer effekten av bred kone. Skraverte områder viser "blindsone".

Hvis vi oppsummerer disse tre faktorene så kan vi si at det er kombinasjonen av effekt, frekvens og konevinkel som avgjør hvordan giveren oppfører seg. Hvis man har samme effekt og konevidde så vil det altså være frekvensen som avgjør hvor dypt du når. Dersom du skal nå dypere med høy frekvens må du altså øke effekten (eller lengden på hyssingen om du vil).


Givere fra Navico

Vi starter med en gjennomgang av Navico sine egne givere. Jeg har bedt Morten Blix gi en vurdering av de givere som han selv har testet. Morten har fokus på havfiske, så det er naturlig at hans kommentarer er rettet mot bruk til det formålet.


Standard HST-WSBL 83/200khz

Dette er alternativet for deg som kun er ute etter en giver for standard bruk, du er mest interessert i å kunne lese av dybden og se fisk i vannsøylen under båten din. Denne giveren passer til ferskvann og kystnært fiske.

Standard HST-WSBL 50/200khz og 83/200khz

Effekt: 600W

Frekvenser: 83kw/200kw (medium og high chirp)

Konevinkler: 22 grader ved 200khz og 52 grader ved 83khz

Oppgitt dybde fra Navico: 300m

Ser fisk ned til: ca. 100m


HDI 50/200/455/800khz og 83/200/455/800khz

Ganske lik og samme bruksområde som HST-WSBL men har i tillegg Downscan, men ikke Sidescan. HDI 83/200/455/800khz har en bredere kone enn 50/200khz-versjonen og egner seg til ferskvann og kystnært fiske, mens HDI 50/200/455/800khz egner seg til havfiske, men kan også benyttes til ferskvannsfiske og kystnært fiske. I tillegg finnes det en HDI LH versjon (low og high chirp) og denne kan virkelig anbefales til havfiske, den beste varianten av de tre.

HDI 50/200/455/800khz og 83/200/455/800khz

Effekt: 600W

Frekvenser: 50khz/200khz og 455/800khz, 83khz/200khz og 455/800khz LH (low/high chirp og 455/800khz

Konevinkler: 50/200khz=12 grader ved 200khz og 29 grader ved 50khz. 83/200khz=22 grader ved 200khz og 52 grader ved 83khz.

Oppgitt dybde fra Navico: 900m(!)

Ser fisk ned til: ca. 100m


Morten sin vurdering:

Den beste budsjettgiveren fra Navico til havfiske er mitt syn. Den gir overraskende gode bilder og separasjoner. Har også fått gode resultater selv på dypere vann. Stort pluss for Fish Reval funksjonen fra min side.


TotalScan 83/200/455/800khz

Dette var forløperen til Active Imaging 3-1. I likhet med sistnevnte så gir den deg både 2D-ekkolodd, downscan og sidescan i samme giver. Ytelsen er dog ikke like bra som sin etterfølger. Giveren passer for ferskvann og kystnært fiske.


TotalScan 83/200/455/800khz.

Effekt: 600W

Frekvenser: Medium chirp og high chirp

Konevinkler: 22 ved high chirp, 52 ved medium chirp

Oppgitt dybde fra Navico: 305m (chirp), 92m (downscan), 92m (sidescan)


Morten sin vurdering:

Egner seg bedre i ferskvann enn til havfiske i Norge om vi ser på 2D delen etter mitt syn. Helt topp for å lære seg ekko og skanne delen er bra.


Active Imaging 3-1 83/200/455/800khz

Dette er løsningen for deg som ønsker både 2D, Downscan og Sidescan uten å måtte montere flere ulike givere på båten. Giveren passer for ferskvann og kystnært fiske.

Active Imaging 3-1 83/200/455/800khz.

Effekt: 600W

Frekvenser: High og medium chirp

Konevinkler: 22 ved high chirp, 52 ved medium chirp

Oppgitt dybde fra Navico: 45m ved 800khz, 90m ved 455khz

Ser fisk ned til: ca. 100m


Active Imaging 2-1 455/800khz

Samme som Active Imaging 3-1, men denne har kun downscan og sidescan. Dette er løsningen for deg som ønsker en separat dedikert 2D-giver, f.eks. er Airmar TM150M et godt valg sammen med Acitve Imaging 2-1. Giveren passer for ferskvann og kystnært fiske.

Active Imaging 2-1 455/800khz.

Effekt: 600W

Frekvenser: 455khz og 800khz

Konevinkler:

Oppgitt dybde fra Navico: 45m ved 800khz, 90m ved 455khz


Structurescan 3D 455khz

Dedikert giver for Downscan, Sidescan og Structurescan 3D. Ganske likt bilde som Active Imageing på Downscan og Sidescan, men opererer bare i 455khz frekvens og har betydelig bedre rekkevidde. Giveren passer for ferskvann og kystnært fiske.

Structurescan 3D 455khz

Effekt: 300W

Frekvenser: 455khz

Konevinkler: Nær 180 grader for sidescan

Oppgitt dybde fra Navico: 100m dybde og 200m ut til hver side


Givere fra Airmar

Her tar vi en gjennomgang av de givere som produserer av Airmar og som vi mener er mest aktuelle her i Norge. Vi tar med oppgitte data fra Airmar sine nettsider og lar også her Morten Blixt kommentere på de givere han har testet selv. Merk at Airmar sin oppgitte dybde på de ulike giverene er svært nøktert, i praksis vil flere av disse giverne lese bunn langt dypere enn det Airmar selv oppgir.

Airmar navngir sine giverene på en spesifikk måte som gjør det mulig å forstå hva slags giver det er utfra navnet. Første del av navnet angir hva slags montering giveren er laget for, midterste delen inneholder navnet/nummeret for selve giveren mens siste delen sier hva slags frekvensområde giveren opererer i samt evt. om det er en giver som opererer med ekstra vid kone.

TM=Transom Mount

B=Bronze (gjennomgående)

SS=Stainless Steel (gjennomgående)

L= Low chirp frekvensområde

M=Medium chirp frekvensområde

H=High chirp frekvensområde

W=Wide (henviser til konvevinkel)

Eksempel:

TM275LHW - TM=Transom Mount (aktermontert), 275=navn/nummer til giver, LH=Low og High (Low og high chirp) W=Wide.

Det er verd å merke seg at samme giver ofte finnes i flere ulike monteringsalternativer. I tillegg så er det ofte flere givere som bruker étt eller flere like elementer, på tross av ulike navn/nummer. Det betyr at ytelsen på disse vil være identiske når man bruker dette elementet.


P66, B60, P79, B45

Dette er veldig populære innstegsgivere fra Airmar som har vært på markedet i årevis. Passer til ferskvann og kystnært fiske. Giverne har ikke chirp, men opererer med 50/200khz. Giveren passer til havfiske, kystnært fiske og ferskvann.


Airmar P66.

Effekt: 600w

Frekvenser: 50/200khz

Konevinkler: 12 grader ved 200khz og 45 grader ved 50khz

Oppgitt dybde: 353m ved 50khz og 206m ved 200khz

Ser fisk ned til: ca. 100m


Morten sin vurdering:

Trolig veldig lik Navico sin variant (50/200khz HDI), men min mening er att denne er utdatert og Navico varianten som chirper gir bedre bilder. Verden har gått videre.


TM150M, B150M og SS150M

Dette er definitivt en favoritt i trollingmiljøet. Giveren gir en meget god målseparasjon (altså viser enkeltfisker i en stim) og egner seg meget godt til pelagisk fiske i ferskvann og til kystnært fiske.


Airmar TM150M.

Effekt: 300W

Frekvenser: 95-155khz (medium chirp)

Konevinkler: 17-26 grader (avhenger av frekvensvalg)

Oppgitt dybde: 183m

Ser fisk ned til: ca. 100m


Morten sin vurdering:

Denne er god. Egner seg til sportsfiske og fritidsfiske. I nord-Norge finner den skreien på alle dyp som det fiskes på. Begrensningen er kun effekt, men for folk som vil inn i ekte chirp med begrenset budsjett så slår ikke denne feil. Selv om konevinkelen er bred så er den suveren under kveitefiske. Som kveitefisker så er jeg mest opptatt om kveiten kommer opp til agnet når vi bruker ekkoloddet under fiske, og det får denne med seg. Min erfaring er att den gir såpass mye for pengene att man kan anbefale den hver dag til variert fiske mellom 0-100m, selv om jeg selv har brukt den på dypere fiske. Jeg har registrert bunn på 550m i Skjerstadfjorden med denne, fisk har jeg registrert på 120-130m, men bruksområdet er ikke her. Ellers har den vært full av lovord også i trollingmiljøet, og med god grunn. Vi må bare ikke glemme att det er en rimelig fullblods CHIRP med svak effekt, så begrensninger er det. For fiske på dypet kommer denne til kort.


B75H og SS75H

Denne giveren har en relativt smal kone og egner seg for de som fisker primært i grunnere farvann (f.eks. ned til 120m) og ønsker en giver som gir meget gode bilder av bunnstruktur.Airmar B75H.

Effekt: 300W

Frekvenser: 130-210khz (high chirp)

Konevinkler: 9-15 grader (avhenger av frekvensvalg)

Oppgitt dybde: 214m


Morten sin vurdering:

En litt glemt svinger i Norge, for mye av havfisket som foregår på 5-100m dyp så er dette en svinger jeg vil løfte fram. Konevinkelen er perfekt for detaljer mot bunnen og separasjonen er nydelig. En anbefaling på torsk-, kveite- og seifiske. Har du f.eks. en TM150/B150M som har en bredere konevinkel og vil oppgradere ditt to kanals lodd, så er jeg helt sikker på denne gir mest for pengene om man fisker mest på dybdene 5-100m.


B75M og SS75M

Denne giveren har mange likheter med TM150M, men kjører på 600w istedet for 300w, noe som gir den mer kraft og bedre ytelse enn TM150M. Egner seg til kystnært fiske og ferskvann.


Airmar B75M.

Effekt: 600W

Frekvenser: 80-130khz (medium chirp)

Konevinkler: 16-24 grader (avhenger av frekvensvalg)

Oppgitt dybde hos Airmar: 274m


Morten sin vurdering:

Om man passer til TM150M/B150M men har litt mer penger å bruke, så er dette veien å gå. Her vil største forskjellen være mellom 50-110meter mot lillebroren (TM150M). Den har mer muskler.


B175H og SS175H

Nå er vi over på kraftige givere som har 1kwh effekt. Denne giveren har en meget smal kone, noe som gjør at den egner seg godt til å se bunnstrukturer og lete etter fisk nær bunn under. Egner seg for havfiske, men kan også brukes til kystnært fiske og ferskvann.

Airmar B175H.

Effekt: 1kw

Frekvenser: 130-210khz

Konevinkler: 6-10 grader (avhenger av frekvensvalg)

Oppgitt dybde hos Airmar: 304m


Morten sin vurdering:

Suveren på fiske nær bunn og hvor bunnstruktur er viktig. Fungerer optimalt ned til ca 200m. Litt for smal til f.eks. driftfiske etter mitt syn, men absolutt en innertier om man leter etter bunnstruktur og fisk som står nær bunn.


B175L og SS175L

Dette er en kraftig giver som med low chirp egner seg godt til havfiske. Den har imidlertid en relativt bred kone, så dersom du fisker mest etter fisk som står nær bunn eller ønsker å se bunnstruktur så bør du vurdere en giver med smalere kon.

Airmar B175M.

Effekt: 1kw

Frekvenser: 40-60khz

Konevinkler: 21-32 grader (avhenger av frekvensvalg)

Oppgitt dybde hos Airmar: 762m


Morten sin vurdering:

En nødvendighet om dybdene passerer 200m, og man leter fisk på disse dybdene. Kan i mange tilfeller være et godt kompromiss til flerbrukssvinger pga. bred kon.


TM185M, B175M og B285M

Denne giveren kjører i medium chirp frekvensområdet og kan være et godt kompromiss for deg som ønsker en kraftig giver med høy følsomhet. Egner seg nok best på pelagisk fiske, altså å lete etter fisk som svømmer fritt oppover i vannsøylen. Egner seg til ferskvann og kystnært fiske, men kan også fungere til havfiske ned mot 450-500m meters dyp.


TM185M

Effekt: 1kw

Frekvenser: 85-135khz

Konevinkler: 11-16 grader (avhenger av frekvensvalg)

Oppgitt dybde hos Airmar: 457m


Morten sin vurdering:

Mitt tryggeste valg innen havfiske. Konen gjøre att den lettere finner fisk nærmere bunnen men samtidig er såpass bred att den forteller litt om mengdene. Jeg har tegnet fisk på over 200 meters dyb med denne , for leting av fisk så kan man bruke denne ned til ca 200-220meter , for bunndeteksjoner henger denne med på 500meter ish. Personlig så syns jeg den gir mye bedre detaljer og seprasjoner enn Low 1kw ned til 150meter , men etter her så kommer den for kort mot Low.


TM185HW og B175HW

Dette er kongen på haugen av givere som egner seg for trolling og pelagisk fiske vil nok noen mene. Høy effekt, høy følsomhet og en konevinkel som egner seg godt til å lete etter fisk oppover i vannsøylen. Egner seg både i ferskvann, til kystnært fiske og til pelagisk havfiske.


TM185HW.

Effekt: 1kw

Frekvenser: 85-135khz

Konevinkler: 11-16 grader (avhenger av frekvensvalg)

Oppgitt dybde hos Airmar: 457m


Morten sin vurdering:

Suveren svinger som i hovedsak blir brukt til pelagisk fiske. Den separerer godt og tegner nydelige buer. Følsomheten er prima, klarheten man kan få fram i bildet er imponerende. På torskefiske på vinteren hvor mye av fisken svømmer pelagisk, og det går litt mengder i lag så er den 100% til å stole på. Kan fint også brukes til kveite dersom interessen er pelagisk fiske og kveitefiske.


TM260 og B260

Driver du med havfiske på dypt vann nær bunn så er det vanskelig å komme unna denne. Den selges fortsatt, men skal du ha giver i dette prissegmentet nå så bør du også se på etterfølgeren, TM265LH eller TM265M før du bestemmer deg. Egner seg til havfiske på dypt vann, særlig dersom du fisker nær bunn på grunn av en relativt smal kone, men kan også brukes i ferskvann og til kystnært fiske.


TM260.

Effekt: 1kw

Frekvenser: 50/200khz

Konevinkler: 6 grader ved 200khz, 19 grader ved 50khz

Oppgitt dybde hos Airmar: 294m ved 200khz, 800m ved 50khz

Ser fisk ned til: ca. 500m i 50khz under optimale forhold.


Morten sin vurdering:

Denne er skikkelig god og nå erstattet av en CHIRP variant. Man får i pose og sekk er min erfaring. På 200khz så har jeg opplevd att den detekterer og separerer fisk ned på 150-160meter , det er god utnyttelse av den smale konen.


TM265M

Et godt alternativ dersom du driver havfiske i litt grunnere farvann eller driver med pelagisk fiske eller trolling i havet.

TM265M.

Effekt: 1kw

Frekvenser: 50/200khz

Konevinkler: 6 grader ved 200khz, 19 grader ved 50khz

Oppgitt dybde hos Airmar: 294m ved 200khz, 800m ved 50khz

Ser fisk ned til: ca. 150m under optimale forhold


TM265LH

Denne giveren har samme bruksområde som TM260, men med chirp har du flere muligheter til å finjustere frekvensen til det du leter etter. Det aller beste valget for havfiske på dypt vann dersom du fisker mest nær bunn. Gir god gjengivelse av bunnstruktur og fisk som står nær bunn. Personlig bruker jeg low chirp når jeg fisker på dypt vann, men når jeg fisker grunnere enn 200m så går jeg over til high chirp for å kunne lete etter bunnstrukturer og fisk nær bunn. har du et ekkolodd som støtter visning av 2 ulike frekvenser samtidig så anbefaler jeg å kjøre både high og low chirp i samme skjermoppsett.


TM265LH.

Effekt: 1kw

Frekvenser: 50/200khz

Konevinkler: 6 grader ved 200khz, 19 grader ved 50khz

Oppgitt dybde hos Airmar: 294m ved 200khz, 800m ved 50khz

Ser fisk ned til: ca. 500m i low chirp under optimale forhold. Ser fisk ned til ca. 200m i high chirp under optimale forhold.


TM275LHW / B275LHW

En meget god giver for pelagisk havfiske, kanskje den beste du får til dette formålet. Jeg vil dog ikke anbefale den for havfiskere som leter etter fisk nær bunn og etter bunnstrukturer da konen er for bred til dette formålet.


TM275LHW.

Effekt: 1kw

Frekvenser: 46-65khz (low chirp) og 150-250khz (high chirp)

Konevinkler: 16-25 grader (low chirp) og 25 grader (high chirp)

Oppgitt dybde hos Airmar: 914m

Ser fisk ned til: ca. 450m under optimale forhold


Morten sin vurdering:

Lav elementet har det som trengs på større dybder. Leter fram fisk etter min erfaring ned til 250-300m. Kombinert med det klare og detaljerte høyelementet som gir gode muligheter for å søke fisk pelagisk, passer den både fritidsbrukere og yrkesbrukere. For å utnytte denne maksimalt ville jeg hatt to maskiner eller en S5100 for å kunne chirpet begge uavhengig.


Oppsummering

Dersom du ønsker mer av giveren din enn å bare se hvor dypt det er under båten bør du tenke deg nøye om før du handler. Skal du fiske i ferskvann eller saltvann, over grunt vann eller over dypt vann? Skal du finne fisk som svømmer pelagisk (fritt i vannsøylen) eller fisk som står nær bunn? Er det viktig å se bunnstruktur? Dette er spørsmål du bør stille deg selv før du kjøper deg en giver.

Husk også at den ultimate allroundgiveren som passer til alle formål ikke finnes. Valg av giver blir alltid et kompromiss. Dette er grunnen til at en del sportsfiskere velger å montere både 2 og 3 givere på båten sin. Et slikt oppsett er dog veldig dyrt og ikke noe jeg vil anbefale dersom du bare er en vanlig fritidsfisker. Når alt kommer til alt så er det ikke giveren som fanger fisken, det er det du selv som gjør. Erfaring, gode kart, strømforhold etc. er alle faktorer som er utslagsgivende når det kommer til å lykkes med å fiske, ekkoloddgiver er tross alt bare et hjelpemiddel opp dette og ikke en avgjørende faktor. Det er verdt å ha i bakhodet når du bestemmer deg for om du skal gå for en giver til 2500kr eller en giver til 15.000kr!


Håper du synes denne gjennomgangen var nyttig! Innholdet er basert dels på egne erfaringer, dels på innspill fra Rolf og Morten og dels på data fra Navico og Airmar sine nettsider.


PS: Dersom du har lyst å gjøre sammenligning mellom ulike givere så har Simrad en fin side for dette formålet. Denne finner du ved å klikke her.


Hilsen Atle

2 542 visninger2 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

2 comentários


Mamunur Rashid
Mamunur Rashid
20 de abr. de 2021

This is one of the best writing on transducer. Please write a blog about how to select a boat and motor for fishing in harbour, inshore and off shore

Curtir
Atle Høidalen
Atle Høidalen
20 de abr. de 2021
Respondendo a

Thank you for the feedback!

Curtir
bottom of page