top of page

Hvordan velge riktig propell til utenbordsmotor

Oppdatert: 29. jan. 2022

En av tingene jeg av og til får spørsmål om, er valg av propell til utenbordsmotor. Jeg vil ikke påstå at jeg innehar noen ekspertise på dette feltet, men jeg har likevel med tiden bygget meg opp litt erfaring. Mange synes dette med valg av propell er vanskelig og forvirrende. Det er ikke så rart, det er mange faktorer som spiller inn når du skal finne riktig propell for ditt bruk. I denne artikkelen kommer jeg til å fokusere på propeller for utenbordsmotorer på planende båter, altså majoriteten av båtene som benyttes av sports- og rekreasjonsfiskere som jo tross alt er målgruppen for denne bloggen.

Solas Rubex propell og hub.

Før vi går inn i detaljene tar vi en liten gjennomgang av ulike motiver for å bytte propell:

 • Ønske om lavere dorgefart

 • Ønske om høyere toppfart

 • Ønske om bedre drivstofføkonomi

 • Ønske om høyere turtall (typisk når turtallet er under det som er anbefalt for motoren)

 • Ønske om lavere turtall (typisk når turtallet er høyere enn anbefalt/turtallsperren slår inn)

Noen ønsker seg sågar lavere dorgefart samtidig som man vil ha høyere toppfart og bedre drivstofføkonomi. La meg slå det fast en gang for alle, den propellen finnes ikke!


Materialer

Det er hovedsakelig to typer propeller som benyttes til utenbordsmotorer. Aluminiumspropeller og stålpropeller. Aluminiumspropeller er billigst og er mer enn bra nok på mindre båter og mindre motorer eller der hvor det ikke er viktig å ha høyest mulig toppfart. På båter med motorer mindre enn 100hk er det nok mest vanlig med aluminiumspropeller mens det på båter med motorer over 100hk gjerne er mest vanlig med stålpropeller. Men ingen regel uten unntak, jeg kjørte med original alupropell på min Karnic 2250 m/225 Honda VTEC før jeg oppgraderte til stål og knep noen ekstra knop på toppfarten.

Original aluminiumspropell til Honda 225.

Stålpropellere har generelt bedre ytelse, og er mindre utsatt for korrosjon. Siden de er laget av stål og ikke aluminium er de stivere og bøyer seg ikke under belastning slik aluminiumspropeller gjør. Bladene på en stålpropell kan også kuppes slik at propellen får bedre grep i vannet. Stålpropeller tåler også bedre små slag og grunnstøtinger enn aluminiumspropeller.

Stålpropell - Solas Rubex Hydro

Som en tommelfingerregel kan man si, at dersom man bytter fra aluminiumspropell til stålpropell med samme diameter og stigning, så vil turtallet senkes med 300-400 rpm. Det er derfor anbefalt å gå ned 1-2 tommer i stigning ved bytte fra alu til stål dersom man ønsker samme turtall.


Turtall

En av de viktigste faktorene du bør ta hensyn til før du bestemmer deg for å bytte propell er turtallet motoren har på full gass når båten er fullastet. De fleste utenbordsmotorer har et anbefalt turtallsområde på mellom 5000-6000 rpm (dette kan variere litt fra motor til motor). Du bør altså ikke ligge under 5000 rpm når båten er fullastet og du kjører med full gass. Det er anbefalt at du velger en propell som gir deg et turtall som er så nærme som mulig 6000 rpm (eller det maks turtall som er anbefalt for motoren) når båten er fullastet.


Hva betyr tallene på propellen?

Det fleste propeller har en serie med tall stemplet inn i godset. Disse tallene sier noe om størrelsen og utformingen av propellen. Dersom det f.eks. står 3x14.25x17 betyr det at propellen har 3 blader, diameter på 14.15 tommer og en stigning på 17 tommer.


Diameter

Diameteren måles fra ytterkant til ytterkant av propellbladene. Dersom du har en stor og tung båt ift. motorkraften kan det være en fordel med en litt større diameter mens det med en lett båt med stor motor vil være en fordel med mindre diameter på propellen.

Illustrasjon av diameter hentet fra Solas.

Stigning

Stigningen forteller hvor mye propellen (og dermed båten) beveger seg fremover i løpet av én omdreining. Stigningen er den viktigste faktoren når du skal velge riktig propell. Dersom du vil endre turtallet på motoren så er det stigningen som har mest innvirkning på dette. En økning med to tommer i stigning fra f.eks. 17 til 19 tommer vil senke turtallet på motoren din 300-400rpm. Endring fra vanlig til kuppet propell har også innvirkning på turtallet, normal vil en kuppet propell senke turtallet med ca. 200 rpm ift. en vanlig propell.

Illustrasjon av pitch hentet fra Solas.

Dersom du øker stigningen:

 • Lavere turtall

 • Lavere drivstofforbruk

 • Dårligere akselerasjon

 • Høyere toppfart

Dersom du senker stigningen:

 • Høyere turtall

 • Høyere drivstofforbruk

 • Bedre akselerasjon

 • Lavere toppfart

Hva er kupping?

En kuppet propell har en liten brett ytterst på propellbladet som skal minske slippen til propellen. Effekten av kupping merkes best ved høyt turtall. Ved å velge en kuppet propell kan du bruke en propell med lavere stigning enn om du velger en propell uten kupping.

Illustrasjon av kupping hentet fra Solas.

Hva er rake?

Rakeverdien angir hvor mye propellbladene legger seg bakover. Dersom man ønsker kraftig baugløft på båten er det normalt å ha høy ”Rake”, dvs. at propellbladene legger

seg kraftig bakover. Man kan også få propeller med nøytral eller negativ ”Rake” hvor propellbladene faktisk legger seg forover. 


Illustrasjon av rake hentet fra Solas.

Hva er slipp?

Slipp, eller kavitasjon, forårsakes av trykkforskjellen mellom forsiden og baksiden av propellen som igjen fører til at vannet begynner å "koke" på baksiden av propellen. Dette gjør at propellen mister grepet i vannet og motoren vil "ruse" opp i turtall.


Høyre eller venstre?

For vanlige båter med én motor er høyrevridde propeller mest vanlig. I båter med to utenbordsmotorer kan man velge én motor med høyrevridd propell og én motor med venstrevridd propell for å forbedre styringen. Dersom du skal kjøpe brukt propell på Finn.no bør du passe på at du velger riktig type, det ligger stadig noen venstrevridde propeller der. Som oftest er det angitt i annonsen om en propell er venstrevridd.

Høyre- og venstrevridd propell. Illustrasjon fra Solas.

3 eller 4 blader?

Enkelt fortalt gir 4 blader mer akselerasjon, mindre slipp i svinger og mindre vibrasjoner. Det gir også mindre toppfart enn 3 blader siden 4 blader gir mer areal og dermed mer motstand i vannet. De fleste motorer leveres med 3 blader og en 3-bladet propell er den beste allroundpropellen. Ønsker du bedre grep i vannet og mer akselerasjon så velger du 4 blader. Men husk at en kuppet propell også vil gi noe av samme effekten med bedre grep i vannet uten at det går på bekostning av toppfarten.

3 og 4-bladet propell, illustrasjon hentet fra Solas.

Fast hub eller løs hub?

Du får propeller både med fast og løs hub. Kjøper du en propell med fast hub så er denne spesiallaget for enkelte motorprodusenter og kan ikke nødvendigvis byttes over på et annet merke. Kjøper du med en løs hub så kan du som oftest bruke propellen på ulike motormerker ved å bytte ut selve huben. Selv bruker jeg Solas sitt Rubex system som har utskiftbar gummihub. En gummihub gir forøvrig mykere girskifter enn med en propell med fast metallhub.


Solas Rubex hub.

Eksempler

La oss ta noen konkrete eksempler på situasjoner hvor det kan være fordelaktig å bytte propell. Min erfaring er at det er nesten like vanlig å bytte propell fordi det allerede står helt feil propell på båten som det er å bytte for å optimalisere akselerasjon, toppfart eller drivstofforbruk.


Eksempel 1: Askeladden 525 med 90 hk Mercury Fourstroke

Min første virkelige sportfiskebåt, Askeladden 525.

Opprinnelig oppsett:

 • Aluminiumspropell, 13x19 altså diameter på 13 tommer og stigning på 19 tommer.

 • Dorgefart: 2,5 knop

 • Toppfart 31 knop

 • Turtall 5800 rpm

Nytt oppsett:

 • Solas stålpropell, 13.25x17

 • Dorgefart: 2,5 knop

 • Toppfart, 34 knop

 • Turtall 6000 rpm

I dette tilfellet byttet jeg altså fra aluminium til stål og økte toppfarten med 3 knop samtidig som jeg beholdt samme dorgefart. Turtallet økte med 200 rpm, primært fordi det er mindre slipp i en stålpropell som gjorde at jeg kunne tilte motoren mye lenger ut enn med den gamle aluminiumspropellen.


Eksempel 2: Karnic 2250 med 225 hk Honda VTEC

Trollingskuta, Karnic 2250.

Opprinnelig oppsett:

 • Stålpropell 15x21

 • Dorgefart 3,5 knop

 • Toppfart 38 knop

 • Turtall 4700 rpm

Nytt oppsett:

 • Stålpropell Solas New Saturn, 14x19

 • Dorgefart 2,6 knop

 • Toppfart 42,6 knop

 • Turtall 6000 rpm

I dette tilfellet var propellen som opprinnelig stod på da jeg kjøpte båten helt feil og ga altfor høy dorgehastighet og altfor lavt turtall. Det nye oppsettet ga meg nær et optimalt oppsett for denne båten.


Eksempel 3: Ibiza 20 Sport med 150 hk Yamaha

Ibiza 20 Sport.

Opprinnelig oppsett:

 • Stålpropell Solas Titan 15.25x20

 • Dorgefart 3,5 knop

 • Toppfart 38 knop

 • Turtall 4500 rpm

Nytt oppsett:

 • Stålpropell Solas Rubex Hydro 14.25x17

 • Dorgefart 2,5 knop

 • Toppfart 40 knop

 • Turtall 6000 rpm

Igjen, også i dette tilfellet var båten utstyrt med en altfor stor propell da jeg kjøpte den. Byttet til mindre propell ga meg bare marginalt mer toppfart, men en mye mer fornuftig dorgefart og et optimalt turtall.


Oppsummering

Det å velge riktig propell til båten din er ikke enkelt. Ofte må du prøve flere før du finner den som passer best for ditt bruk. Jeg vil anbefale deg å lese deg godt opp på temaet før du setter deg på finn.no for å finne en brukt propell, det er mange fallgruver der ute. Skal du kjøpe ny propell finnes det flere gode forhandlere der ute, en av dem er Telmo Control AS på Skedsmokorset. Telmo fører Solas propeller som er kvalitetspropeller til en konkurransedyktige priser. Gutta på Telmo er også veldig serviceinnstilte og hjelper deg gjerne med å velge riktig propell. Telmo har nettbutikk og sender varer over hele landet.

Skal du installere selv kan du ta en titt på denne videoen som jeg laget ifbm. bytte av propell på egen båt.

Hilsen Atle


PS: Denne artikkelen er skrevet delvis basert på egne erfaringer, delvis fra ulike kilder på nett. Hovedkildene har vært Solas sine nettsider samt Telmo Control sine nettsider og produktkatalog.

7 794 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page