top of page

Krokodille Skagerrak HD v2.0 - Inkl. Sverige og Danmark

Oppdatert: 10. feb. 2021

For drøye to måneder siden publiserte jeg et oppgradert kart over Skagerrak her på bloggen. Kartet fikk navnet "Krokodille Skagerrak HD" og var en videreutvikling av det opprinnelige dybdekartet for Skagerrak fra 2019, men med mer detaljerte dybdedata og en shaded relief versjon av kartet inkludert. Noen av spørsmålene jeg fikk den gangen var om jeg ikke kunne inkludere data fra Sverige og Danmark. Nå har jeg gjort dette, og i tillegg lagt til tilsvarende temadata som i de andre HD-kartene. Jeg kan dermed presentere en helt ny og særdeles omfattende versjon av kartet!

Krokodille Skagerrak HD - Utvidet versjon.

Hva og hvordan

Største utfordringen med å inkludere data fra Sverige og Danmark er disse to landene sine mer restriktive holdninger til åpne kartdata. Løsningen ble tjenesten EMODnet som har samlet inn dybdedata fra i praksis hele verden i databasen sin.

EMODnet - Dybdedata for hele verden

Slik jeg forstår det får EMODnet kun tilgang til de data som de ulike lands kartmyndighet har frigitt, så kvaliteten på dataene vil variere veldig fra område til område. Dataene lastes ned som 50m grid, noe som man kanskje kunne tenke at er veldig nøyaktig, men det er altså en interpolert 50m grid. I praksis er det områder i dansk og svensk sone som kun har data med 300m intervaller, mens det i andre områder finnes langt mer detaljerte data. Det er vanskelig for meg å ha oversikt over hvilke områder som er lavt detaljerte, og hvilket som har høy detaljering, men ser du på shaded relief versjonen av Krokodille Skagerrak HD så er det enkelt å se hvilke områder som har ulik detaljeringsgrad. Områder med lav detaljering har en litt diffus, uklar oppløsning, mens detaljerte områder har, ja nettopp, mer detaljert og høyere oppløsning. Det er verdt å gjøre oppmerksom på at det er et avvik på dybdene flere steder i overgangen mellom de detaljerte dataene fra det norske kartverket og dataene fra EMODnet. Jeg har ikke forsøkt å skjule dette, grensen mellom de to datasettene er godt synlig flere steder i kartet.

Jeg hentet dataene jeg trengte og klippet vekk områdene jeg allerede hadde detaljerte data for. I Reefmaster ser da dataene slik ut.

Data fra EMODnet importert i Reefmaster.

Jeg skal ikke gå videre inn på metodikken her, det er allerede dokumentert i flere tidligere innlegg, men kan opplyse om at hele kartet nå dekker hele 35.000(!) kvadratkilometer fordelt på 41 ulike delprosjekter i Reefmaster. Jeg tror jeg med ganske stor sikkerhet kan si at det er svært få andre, om noen, som har laget et like stort kart i Reefmaster noen gang. Slike mengder data krever naturlig nok ekstremt mye prosessering og dertil tid for bearbeiding.


Hva er nytt?

Kartet Krokodille Skagerrak HD er nå bygd opp på samme måte som de andre kartene i "Krokodille Dybdekart HD"-serien. Oppsummert:

 • Over 20.000 kvadratkilometer med nytt kart, totalt 35.000 kvadratkilometer

 • 2 meters dybdekoter mellom 0-50m i grå farge

 • Temadata - Stedsnavn

 • Temadata - Skjær

 • Temadata - Skipsvrak

 • Temadata - Registrerte fangster fra Artsdatabanken

 • Temadata - Fareområder

 • Temadata - Bunntyper

 • Temadata - Bunnsedimenter

 • Temadata - Naturtyper

 • Temadata - Vassdrag

I tillegg er det gjort enkelte justeringer på visningen i kartet som vil bli implementert i de andre HD-kartene når disse oppdateres.

Bilder fra det oppdaterte kartet Krokodille Skagerrak HD:

Alle temadata kan slås individuelt av og på under "Categories" i kartmenyen. Se forøvrig dette innlegget for tips og tricks knyttet til bruk av kartet.

OBS: Kystlinjer for Sverige og Danmark er hentet fra Open Sea Map og er derfor noe mer forenklet enn dataene jeg har benyttet for den norske delen. Temadata er kun tilgjengelig for den norske delen av kartet. For svensk og dansk sone er det kun stedsnavn som er lagt inn.

Dette kartet er et dybdekart laget for fiske, ikke et navigasjonskart. Bruk alltid et oppdatert navigasjonskart for navigering på sjøen. Personlig benytter jeg C-Map EN Y-300 til dette formålet.

Kartet er ikke testet "live" på sjøen enda, men jeg laget en liten video som viser omfanget av kartet samt hvordan det oppfører seg på min Simrad NSS16 Evo3S.

Krokodille Skagerrak HD på Simrad NSS16 Evo3S

Dersom du har lyst til å laste ned kartet så kan du gå til denne siden på kartportalen. Kartet koster 200kr og betaling gjøres enten via Vipps eller PayPal. Betalingen er basert på tillit da nedlastingslinken er åpen. Selve kartet er laget i at5-versjon 13 og er kompatibelt med nyere kartplottere fra Lowrance, Simrad og B&G. Det er IKKE mulig å bruke kartet på verken Raymarine, Garmin, Humminbird eller andre plottere dessverre. Det er heller ikke mulig å se kartet på en PC. Gå til denne siden for en enkel brukerveiledning for installasjon og bruk av kartet.

Har du spørsmål til kartet eller andre innspill må du gjerne kontakte meg på atle@teamkrokodille.no.


Hilsen Atle

819 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page